AOF.no

NAF – grunnkurs lov, avtale og forhandling

Kurs ID: 502415

Oppstart

mandag 21. august 2023

Slutter

fredag 25. august 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

torsdag 13. juli 2023

Timeantall

Totalt: 33

Timer med foreleser: 33

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

Scandic Ishavshotell

Fredrik Langes gate 2

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund

Dag 1: 11:00 - 17:00
Dag 2: 09:00 - 17:00
Dag 3: 09:00 - 17:00
Dag 4: 09:00 - 17:00
Dag 5 09:00 - 13:00

Medlemmer og tillitsvalgte i fagbevegelsen.

Søkere må ha gjennomført Introduksjonskurs eller ungdomskurs.

 • Forskjellene på lover og avtaler.

 • Hva er en tariffavtale?

 • Arbeidsmiljølovens bestemmelser og virkemåter.

 • Hovedavtalen.

 • Andre lover innen arbeidslivet.

 • Forhandlinger og forhandlingsteknikker.

 • Forstå forskjellen på lover og avtaler i arbeidslivet.

 • Innsikt i arbeidslivet spilleregler.

 • Settes i stand til å gjennomføre forhandlingsmøter og klubbarbeid i egen gruppe/bedrift.

 • Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

 • Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.  

 • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

 • I gjennomføringen skal det sørges for at deltakerne får en oversikt over de viktigste lover og avtaler som regulerer arbeidslivet, og hvor de kan få tak i dem.

 • Hva regulerer og omhandler de forskjellige lovene og avtalene?

 • Hva er intensjonen med de ulike lover og avtaler?

 • Det skal legges opp til situasjoner hvor deltakerne selv får lete og finne fram i de aktuelle lover/avtaler – dette øker læringen og dermed handlingskompetansen.

 • Deltakerne skal ha en grunnleggende forståelse for at lov- og avtaleverk er gjenstand for tolkning.

 • Det skal også legges opp til vurdering av et gitt lov-/avtaleverk til bruk i en gitt forhandlingssituasjon.

 • Det legges opp til praktisk øving i forhandlinger og protokollskriving, basert på lov- og avtaleverket.

Ingen eksamen

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste

Troms og Finnmark

Scandic Ishavshotell

Fredrik Langes gate 2

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.