AOF.no

NAF – Grunnkurs – organisasjon og organisering Dagskole

Kurs ID: 502418

Oppstart

mandag 13. november 2023

Slutter

fredag 17. november 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

mandag 9. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 33

Timer med foreleser: 33

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund

Dag 1: 09:30 - 16:00
Dag 2: 08:00 - 16:00
Dag 3: 08:00 - 16:00
Dag 4: 08:00 - 16:00
Dag 4 08:00 - 13:00

Merk! Dette kurset er en dagskole og er uten overnatting.

 • Tillitsvalgte og medlemmer i fagbevegelsen.

Søkere må ha gjennomført Introduksjonskurs eller ungdomskurs.

 • Organisasjonslære.

 • Arbeiderbevegelsen historie.

 • Forbundets oppbygging.

 • Hva er min rolle i organisasjonen?

 • Praktisk vervearbeid, personlige utfordringer og argumentasjon.

 • Kommunikasjonsteknikker

Etter endt kurs skal deltakerne:

 •  ha diskutert og tatt stilling til behovet for økt medlemsoppslutning for fagbevegelsen.

 •  ha reflektert og gjort seg opp en mening om egne grunner til å være fagorganisert.

 •  ha god oversikt over de viktigste argumentene for og imot medlemskap i LO-familien.

 •  ha innsikt i og ha arbeidet med kravene til en god vervesamtale.

 •  kunne utarbeide enkelt informasjonsmateriell til bruk lokalt.

 •  være motivert og i stand til å ta initiativ til lokalt vervearbeid.

 •  ha laget forslag til lokale handlingsplaner.    

 • Ha innsikt i egen organisasjon og hvordan den fungerer.    

 • Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

 • Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.  

 • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner. For at deltakerne skal få en økt bevissthet om hva som fremmer og hemmer god dialog, må det kontinuerlig arbeides med tilbakemeldinger og refleksjoner hvor deltakerne motiverer seg selv og hverandre. Gjennom en slik prosess håper vi også å kunne øke den enkeltes selvtillit.

 • Kurset må legge opp til diskusjoner og utveksling av synspunkter omkring egne grunner til å være organisert, slik at deltakerne blir mer bevisst sine egne motiver for dette.

 • Det må videre legges opp til samtaler hvor det legges vekt på å frambringe flest mulig argumenter for og imot medlemskap i LO.

 • Det skal trenes i vervesituasjoner hvor deltakerne får prøvd ut egne argumenter og det bør legges opp til gode muligheter for tilbakemeldinger. Her er det viktig at hele budskapet vektlegges – også holdninger og væremåte.

 • Enkelt informasjonsmateriell utarbeides i løpet av kurset, og deltakerne er hverandres responsgrupper.

 • Handlingskompetansen vil først vise seg i det faktiske arbeidet etter kurset. For å avhjelpe dette skal deltakerne jobbe fram utkast til lokale handlingsplaner for sitt organisasjonsledds vervearbeid – et utkast som kan legges fram til behandling i organisasjonen etter kurset.

 •  Kurs som gjennomføres ved bruk av denne studieplanen kan variere i lengden alt etter som hvor omfattende temaene behandles og hvilke prioriteringer foretas. Dette innebærer at innholdet og læringsmålene i studieplanen kan deles opp over flere kortere kurs og samlinger.

Ingen eksamen

Kurset er gratis og reisen til/fra kursstedet dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Linda Emberland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.