AOF.no

NAF – Compendia – Digitalisering av tillitsvalgte

Kurs ID: 503547

Oppstart

tirsdag 28. november 2023

Slutter

torsdag 30. november 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 17. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 18

Timer med foreleser: 18

Undervisningsform

Klasserom

Agder

Clarion Hotel Ernst

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Compendia er et viktig verktøy for den tillitsvalgte for å kunne finne fram sine medlemmer, utmeldinger, oppdatere medlemsinformasjon, sjekk av utløpsdatoer på verv i klubb/avdeling med mer. Det er derfor nødvendig at tillitsvalgte får kunnskap til å drifte sin egen klubbvirksomhet i bedriften.

Forbundets medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper

Kurset vil ta for seg digitalisering av loggeverktøy, lære tillitsvalgte å lage struktur/system i den digitale verden. Hvordan lagre i forskjellige mapper/under arbeid og lignende, ha kjennskap til sikker lagring av medlemmenes GDPR og innføring i bruk av digitale møter.

 • Gjennomgang av Mine sider

 • Bruke Compendia som verktøy opp mot medlem og verv

 • Legge inn relevant informasjon på medlemmer

 • Bruk av dokumentverktøyet i Compendia

 • Hvordan nå/kontakte medlemmene i Compendia

 • Digitalisering av loggeverktøy

 • Lære tillitsvalgte å lage struktur/system i den digitale verden

 • Ha kjennskap til GDPR

 • Innføring i bruk av digitale møter

 • Hvordan kalle inn og gjennomføre temas-møte

 • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.  

 • Innledninger i plenum

 • Diskusjoner i plenum og/eller grupper

Ingen eksamen

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Agder

Clarion Hotel Ernst

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.