AOF.no

NAF – Compendia – Digitalisering av tillitsvalgte

Compendia er et viktig verktøy for den tillitsvalgte.
De tillitsvalgte skal lære seg å bruke Compendia på en riktig måte.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

06.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

Quality Hotell Sarpsborg

Bjørnstadveien 20

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Kurset retter seg fortrinnsvis mot tillitsvalgte med tilgang til Compendia.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

Compendia er et viktig verktøy for den tillitsvalgte.

De tillitsvalgte skal lære seg å bruke Compendia på en riktig måte.

Mulighetene er mange, og kurset skal lære de å bruke de mulighetene som Compendia kan gi:

 • søke fram sine medlemmer

 • håndtere utmeldinger

 • oppdatere medlemsinformasjon

 • sjekk av utløpsdatoer på verv i klubb/avdeling

 • lage en klubb oversikt slik at den tillitsvalgte har full oversikt medlemmene

 • sende ut felles beskjeder til sine medlemmer

 • Gjennomgang av Mine sider og bruk av Xledger

 • Bruke Compendia som verktøy opp mot medlem og verv, samt legge inn relevant informasjon på medlemmer

 • Bruk av dokumentverktøyet i Compendia

 • Hvordan nå/kontakte medlemmene i Compendia

 • Digitalisering av loggeverktøy

 • Lære tillitsvalgte å lage struktur/system i den digitale verden

 • Ha kjennskap til GDPR og personvern i tillitsvalgtes arbeid

 • Behandling av medlemsopplysninger, regelverk og personregistre

 • Kontroll og overvåking i arbeidslivet

 • Innføring i bruk av digitale møter og hvordan kalle inn og gjennomføre Teams møte

 • Enkel innføring i bruk av Forms, Excel og andre digitale verktøy

Forutsetninger i forkant av kurset: Alle deltakere må ha tilgang til Compendia

På selve kurset: Alle deltakere må medbringe PC/nettbrett eller lignende, da mye av undervisningen og gruppeoppgavene vil foregå digitalt.

 • Det legges til rette for mye praktisk rettet arbeid

 • Det er nødvendig at alle deltakere har med PC eller egnet nettbrett

 • Det er nødvendig at alle deltakere har fått tilgang til Compendia medlem

 • Innledninger i plenum og gruppeoppgaver

 • Det er av meget stor betydning at kursdeltakerne aktivt deltar i kursets gjennomføring, som diskusjoner og egne erfaringer.

 • Det settes et fokus på å utvikle et godt læringsmiljø som gir rom for både faglige og personlige refleksjoner.

 • Fra veilederne sin side, vil det bli tatt i bruk PC på storskjerm for å vise deltakere på hvordan ting skal gjøres.

Hvilke av disse metoder som anvendes, avhenger av gruppens sammensetning.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Kurset er gratis og reisen til/fra kurssted, samt opphold dekkes for deg som er medlem av NAF. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av reel tapt arbeidsfortjeneste.

Interessert i noen av disse?