AOF.no

NAF Avd 7 Sør-Vest Studielederkurs

Dette er et kurs for studieutvalgsledere og medlemmer av studieutvalget. Søk plass i dag.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

25.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Sømmevegen 1

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Studieutvalgsledere og medlemmer i studieutvalgene i NAF sine lokallavdelinger.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Hvordan utføre din rolle i studieutvalget

Ha kjennskap til hvordan utvalgene jobber i de forskjellige avdelingene

Hvordan sette opp budsjett og kriterier for studieønsker

Studieutvalgets arbeid opp mot avdelingskontorene.

Hvordan utføre din rolle i studieutvalget

Ha kjennskap til hvordan utvalgene jobber i de forskjellige avdelingene

Hvordan sette opp budsjett og kriterier for studieønsker

Studieutvalgets arbeid opp mot avdelingskontorene.

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad. Reisen til/fra kursstedet, samt hotell dekkes for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. Ønskes beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste utbetales dette av NAF.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409.

Interessert i noen av disse?