AOF.no

MoTo – Virksomhetsoverdragelse og anbud

Kurs ID: 501038

Oppstart

onsdag 2. november 2022

Slutter

fredag 4. november 2022

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 3. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

Quality Hotel Tønsberg

Strandpromenaden 9

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Virksomhetsoverdragelse og anbud

Skal virksomheten din overdras? Slik ivaretar du alles rettigheter.

Medlemmer og tillitsvalgte

Ingen

Innhold:

 • Vite hva et anbud er

 • Vite hva en virksomhetsoverdragelse er

 • Tillitsvalgtes plikter og rettigheter i anbud og virksomhetsoverdragelser

 • Klubbens påvirkings muligheter ved anbud og virksomhetsoverdragelser

 • Fagbevegelsens sin rolle i anbud og virksomhetsoverdragelser, samt hvordan fagbevegelsen kan påvirke

 • Juridiske faktorer i anbud og virksomhetsoverdragelser

 • Norges og EU`s lovgivning

 • Ansattes rettigheter og plikter i virksomhetsoverdragelser

Når du har gjennomført kurset skal du kunne:

 • Vite hva et anbud er

 • Vite hva en virksomhetsoverdragelse er

 • Tillitsvalgtes plikter og rettigheter i anbud og virksomhetsoverdragelser

 • Klubbens påvirkningsmuligheter ved anbud og virksomhetsoverdragelser

 • Fagbevegelsens sin rolle i anbud og virksomhetsoverdragelser, samt hvordan fagbevegelsen kan påvirke

 • Juridiske faktorer i anbud og virksomhetsoverdragelser


Et ufravikelig prinsipp AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetning og at deltakerne tar del i gjennomføringen.

Kursets innhold og oppgaver skal ta utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer.

For å utvikle egen mening om situasjonene i samfunnet legges det opp til at tiltaket deles opp i grupper for å gi rom for refleksjon og medvirkning fra alle deltagerne. Gruppene vil ha korte felles presentasjoner av innsamlet data, vurderinger og aktuelle innspill.

Det settes fokus på utvikling av et godt læringsmiljø som gir rom for både faglig og personlig refleksjon. For at deltagerne skal utvikle egen mening om situasjonene i egen virksomhet og hvordan de kan påvirke utviklingen, i den retning fagbevegelsen har intensjon om, vil det bli lagt vekt på kommunikasjon der og da. Det vil bli lagt vekt på å gi tilbakemeldinger om hvilke holdninger og verdier den enkelte deltager gir utrykk for.

For kontinuerlig læring er samlingen en del av flere aktiviteter som iverksettes for å styrke tillitsvalgtopplæringen i LO. 

Ingen

 • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

 • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

 • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Vestfold og Telemark

Quality Hotel Tønsberg

Strandpromenaden 9

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.