AOF.no

MoTo – Tillitsvalgtskolering for ungdomsutvalgene i region Nord

Kurs ID: 502162

Oppstart

tirsdag 14. mars 2023

Slutter

fredag 17. mars 2023

Tidsrom

Kl.14:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

søndag 12. februar 2023

Timeantall

Totalt: 23

Timer med foreleser: 23

Undervisningsform

Klasserom

Nordland

Sulitjelma

Andreas Qualesgate 15

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Tillitsvalgtskolering for ungdomsutvalgene i region Nord

Medlemmer av ungdomsutvalga i LO i Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Troms/Finnmark.

Andre unge med tillitsverv oppfordres også til å søke.

Ingen

 • Om organisasjonsdemokratiet

 • Medlemmenes rettigheter og plikter

 • Tillitsvalgtrollen

 • Kort om forhandlingssituasjonen

 • LO’s vedtekter

 • Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Økt innsikt og kompetanse om trepartssamarbeidet, arbeidslivet og den norske modellen.

 • Ha fått vite om LOs organisasjon og oppbgging

 • Kjenne til Arbeiderbevegelsens historie

 • Ha fått innblikk i hvorfor det fagligpolitiske samarbeidet er viktig for LO.

 • Ha fått trene på tale- og debatteknikk.

Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom en utstrakt bruk av refleksjon. Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, legges det stor vekt på bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig, og setter det inn i egen virkelighet.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner. For at deltakerne skal få en økt bevissthet om egen rolle som medlem i organisasjonen og representant for fellesskapet må det kontinuerlig arbeides med tilbakemeldinger og refleksjoner omkring hvilke holdninger og verdier den enkelte gir uttrykk for.

I kurset skal deltakerne få forståelse for vedtektenes bestemmelser om medlems- og tillitsvalgtrollen, samtidig som de skal kunne måle vedtektenes bestemmelser opp mot sine egne forventninger til rollen. Det er viktig å diskutere nettopp dette for å få en bredere forståelse og innsikt om de krav som stilles til rollene når det gjelder rettigheter og plikter. Også de mer generelle forventninger til organisasjonen skal diskuteres.

Enhver faglig organisasjon er en demokratisk institusjon. For at en organisasjon skal fungere optimalt må den ha ”gode”, deltakende medlemmer. Det må fokuseres på og reflekteres over hva det innebærer å være et godt og deltakende medlem.

Det skal arbeides med problemstillinger omkring den tillitsvalgtes rettigheter og plikter, hvilke krav og forventninger medlemmene har. Hva ligger i rollen etter Hovedavtalens og vedtektenes bestemmelser? Hvilke krav og forventninger bør man ideelt kunne ha til de tillitsvalgte?

Hva er en organisasjons vedtekter? Hvorfor har vi dem? Kan de endres – og hvordan? Hvem bestemmer i en organisasjon? Disse spørsmålene skal diskuteres, problematiseres og være gjenstand for refleksjon.

Deltakerne skal ha oversikt over relevante organisasjoner i arbeidslivet, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Hvordan forholder de seg innbyrdes? Hvilke er de? Hvilken betydning har de i samfunnet? Er LO den eneste arbeidstakerorganisasjonen? Hva skiller de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene?

Ingen

 • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

 • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

 • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Nordland

Sulitjelma

Andreas Qualesgate 15

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.