AOF.no

MoTo – Stressmestring (fellesskapsuken 2023)

Kurs ID: 503137

Oppstart

onsdag 6. september 2023

Slutter

fredag 8. september 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

torsdag 20. juli 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Et kurs i fellesskapsuken 2023 "Stressmestring"

Fellesskapsuken er 4. - 8. september og du har mulighet til å melde deg på to kurs på samme uka.

Å ta på seg et ekstra verv i tillegg til jobb kan ofte føre til økt stress om ikke du er forsiktig. I stedet for å kaste inn håndkleet, er det heldigvis mulig å lære seg gode teknikker for å håndtere perioder med mye å gjøre.

Dette kurset fokuserer på konkrete, håndfaste mestringsteknikker som selvledelse, oppmerksomhetstrening, grensesetting og prioriteringer. Du skal gå ut fra dette kurset med en velfylt verktøykasse som lar deg senke skuldrene selv når det stormer som verst.

Alle medlemmer og tillitsvalgte som har behov for og/eller ønsker å lære mer om stressmestring, selvledelse og enkle teknikker for forebygge stress i arbeid og fritid.

Ingen krav til forkunnskaper.

 • Begrep og årsaker.

 • Begreper og strategier.

 • Mestring og buffere.

 • Kropp og sinn.

 • Hva stresser deg?

 • Selvledelse.

 • Prioriteringer.

 • Grensesetting.

 • Oppmerksomhetstrening.

 • Kognitive teknikker.

Målet er at deltakeren skal kunne:

 • bli oppmerksom på egne mestringsressurser og buffere mot stress

 • få innsikt i prinsipper for god selvledelse

 • lære oppmerksomhets- og avspenningsøvelser for å kunne bruke teknikkene i hverdagen

 • lage et læringsmål i forhold til hvilke buffere/teknikker man ønsker å bruke mer av/øve på for å mestre stressbelastninger og hente seg inn igjen.
   

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset avholdes fra lunsj til lunsj.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.