AOF.no

MoTo – Samfunnspåvirkning

Kurs ID: 503143

Oppstart

onsdag 1. november 2023

Slutter

fredag 3. november 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

onsdag 20. september 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Color Line

Hjortneskaia

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: Samfunnspåvirkning

Visste du at klubben din kan være med på å påvirke samfunnet til det bedre? Eller at du kan ty til nasjonale hjelpemidler dersom ikke du får gjennomslag lokalt?

Selv på klubbnivå er fagorganisasjonene en viktig del av det norske samfunnet som helhet. Dette kurset lærer deg å se de store linjene i arbeiderbevegelsen, og gir deg kompetansen til å trekke inn både politikere og media dersom det trengs. Du kan være med på å gjøre en endring.

Medlemmer og tillitsvalgte

Det er ingen krav til forkunnskaper.

  • Sammenhengen mellom samfunns perspektiv og lokal handling

  • Samfunnskontakt

  • Undersøke hvordan arbeidsplassen påvirkes av politiske vedtak

  • Utforske klubbens mulighet til å påvirke politiske vedtak og beslutninger, i både egen organisasjon og eksternt

  • Få innsikt og inspirasjon til eget arbeide i klubben for å få gjennomslag og påvirke samfunnet i en positiv retning for klubbens medlemmer

  • Bygge nettverk på tvers av forbundsgrensene i LO for at klubben skal ha politisk påvirkning 

Når deltakeren har gjennomført kurset skal man kunne:

  • Undersøke hvordan arbeidsplassen påvirkes av politiske vedtak

  • Utforske klubbens mulighet til å påvirke politiske vedtak og beslutninger, i både egen organisasjon og eksternt

  • fått innsikt og inspirasjon til eget arbeide i klubben for å få gjennomslag og påvirke samfunnet i en positiv retning for klubbens medlemmer

  • Bygge nettverk på tvers av forbundsgrensene i LO for at klubben skal ha politisk påvirkning 

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset avholdes fra lunsj til lunsj.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Oslo

Color Line

Hjortneskaia

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.