AOF.no

MoTo – rettferdig omstilling

Kurs ID: 502094

Oppstart

mandag 8. mai 2023

Slutter

onsdag 10. mai 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

søndag 19. mars 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Clarion Hotel Stavanger

Arne Rettedals gate 14

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hva er en rettferdig omstilling?

Er det mulig å få til en rettferdig omstilling, og hvordan vil ulike bransjer bli påvirket?

Hva kan tillitsvalgte gjøre for å sikre en rettferdig omstilling på sin arbeidsplass?

Hvordan kan vi tenke fremover og knytte våre interesser med de som kommer etter oss?

Medlemmer og tillitsvalgte

Ingen

Deltakere har fått en innføring i:

• Hvordan den grønne omstilling kan påvirke arbeidsplassen.

• Kunnskap til å snakke og handle om den rettferdig omstilling.

• Klubbens mulighet til å sikre en rettferdig omstilling på arbeidsplassen.

• Hvordan bygge nettverk på tvers av forbundsgrensene i LO for at klubben skal sikre en rettferdig omstilling.

Når du har gjennomført kurset skal du kunne:

• Utforske hvordan det grønne skifte kan påvirke arbeidsplassen din.

• Ha kunnskap til å snakke og handle i saker så man oppnår rettferdig omstilling.

• Utforske klubbens mulighet til å sikre en rettferdig omstilling på arbeidsplassen.

• Bygge nettverk på tvers av forbundsgrensene i LO for at klubben skal sikre en rettferdig omstilling.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen

  • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

  • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

  • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Rogaland

Clarion Hotel Stavanger

Arne Rettedals gate 14

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.