AOF.no

MoTo Personvern- kontroll og overvåking i arbeidslivet

Kurs ID: 501033

Oppstart

mandag 24. oktober 2022

Slutter

onsdag 26. oktober 2022

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

fredag 16. september 2022

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Røros Hotell

An-Magrittveien 48

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: Personvern, kontroll og overvåkning

Kontroll og overvåking i arbeidslivet er ikke noe nytt, men omfanget har økt de siste årene i takt med utviklingen av ny teknologi, og kan komme i konflikt med den enkeltes rett til personvern. Fafo-undersøkelsen 2010 «Kontroll og overvåking i arbeidslivet» viser at det er et stort behov for kunnskap knyttet til personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen? Og hvor mye må du som arbeidstaker tåle?

Alle som ønsker/trenger informasjon om personvern, overvåking og kontroll i arbeidslivet.
For eksempel tillitsvalgte, ledere, verneombud, personalfunksjoner, IKT o.a.

Ingen forkunnskaper

 • Kontroll og overvåking i arbeidslivet

 • Status og utvikling

 • Arbeidsgivers behov og arbeidstakers vern

 • Formål, drøfting, samtykke, informasjon, sletting.

 • Informasjon, medbestemmelse og opplæring

 • Arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgt, verneombud, datatilsyn, arbeidstilsyn, andre.

 • Lov, forskrifter, avtaler og annet regelverk.

 • Kamera, adgangskontroll, flåtestyring, biometri, internett og epost, personalopplysninger o.a.

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende innføring i personvern - kontroll og overvåking i arbeidslivet.

Med fokus på:

 • Kontroll og overvåking i arbeidslivet

 • Status og utvikling

 • Arbeidsgivers behov og arbeidstakers vern

 • Formål, drøfting, samtykke, informasjon, sletting.

 • Informasjon, medbestemmelse og opplæring

 • Arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgt, verneombud, datatilsyn, arbeidstilsyn, andre.

 • Lov, forskrifter, avtaler og annet regelverk.

 • Kamera, adgangskontroll, flåtestyring, biometri, internett og epost, personalopplysninger o.a.

Kursets struktur

Kurset går over 18 timer fordelt over tre dager, med to netter på hotell. Oppstart er klokken 11.00, og avsluttes 13.00 på dag 3 med inkludert lunsj.


Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom en utstrakt bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, legges det stor vekt på bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig, og setter det inn i egen virkelighet.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.  For at deltakerne skal få en økt bevissthet om egen rolle som medlem i organisasjonen og representant for fellesskapet må det kontinuerlig arbeides med tilbakemeldinger og refleksjoner omkring hvilke holdninger og verdier den enkelte gir uttrykk for.

Kurset bør legges opp slik at deltakerne involveres i læringsprosessen. Dette kan gjøres ved at undervisningen tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer, og at disse settes inn i en faglig sammenheng. Det skal legges vekt på praktisk anvendelse av regelverket gjennom oppgaveløsning.

 

Ingen eksamen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Trøndelag

Røros Hotell

An-Magrittveien 48

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.