AOF.no

MoTo – Pensjon

Kurs ID: 503141

Oppstart

tirsdag 19. september 2023

Slutter

torsdag 21. september 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

torsdag 10. august 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Agder

Scandic Bystranda

Østre Strandgate 74

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Pensjon er et tema som er viktig for oss alle, men som mange likevel ikke har satt seg tilstrekkelig godt inn i. Som tillitsvalgt har du et eget ansvar i å sørge for at virksomheten tilbyr gode pensjonsavtaler for medlemmene dine.

 Dette kurset vil gi deg en innføring i eksisterende ordninger, samt gi deg et større overblikk over den aktuelle politiske debatten om pensjon og fagbevegelsens holdninger til den.

Medlemmer, tillitsvalgte, tillitsvalgte i bedriftens pensjonsutvalg


Det er ingen krav til forkunnskaper.

 • Folketrygden

 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

 • Avtalefestet pensjon (AFP)

 • Den aktuelle politiske debatten om pensjon

 • Fagbevegelsens holdninger til pensjon

 • Den tillitsvalgtes rolle på egen arbeidsplass

 • Folketrygden, obligatorisk tjenestepensjon og avtalefestet pensjon.

 • Egen Pensjonskonto.

 • Fagbevegelsens holdning til pensjon.

 • Tillitsvalgts rolle i pensjonsspørsmål.

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset avholdes fra lunsj til lunsj.

Ingen

 • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

 • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

 • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

 • Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Agder

Scandic Bystranda

Østre Strandgate 74

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.