AOF.no

MoTo – Pensjon

Kurs ID: 502365

Oppstart

tirsdag 18. april 2023

Slutter

torsdag 20. april 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

fredag 17. mars 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: Pensjon

Kurset arrangeres i samarbeid med AOF Vestland.

Pensjon er et tema som er viktig for oss alle, men som mange likevel ikke har satt seg tilstrekkelig godt inn i. Som tillitsvalgt har du et eget ansvar i å sørge for at virksomheten tilbyr gode pensjonsavtaler for medlemmene dine.

 Dette kurset vil gi deg en innføring i eksisterende ordninger, samt gi deg et større overblikk over den aktuelle politiske debatten om pensjon og fagbevegelsens holdninger til den.

Medlemmer, tillitsvalgte, tillitsvalgte i bedriftens pensjonsutvalg


Ingen

 • Folketrygden

 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

 • Avtalefestet pensjon (AFP)

 • Den aktuelle politiske debatten om pensjon

 • Fagbevegelsens holdninger til pensjon

 • Den tillitsvalgtes rolle på egen arbeidsplass

Dette vil du lære

 • Folketrygden, obligatorisk tjenestepensjon og avtalefestet pensjon.

 • Egen Pensjonskonto.

 • Fagbevegelsens holdning til pensjon.

 • Tillitsvalgts rolle i pensjonsspørsmål.

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset avholdes fra lunsj til lunsj.

Ingen

 • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

 • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

 • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.