AOF.no

MoTo Organisasjonsledelse

Kurs ID: 501041

Oppstart

onsdag 7. desember 2022

Slutter

fredag 9. desember 2022

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 31. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Scandic Hell

Sandfærhus 22

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Som klubbleder er det viktig å få alle til å trekke i samme retning mot et felles mål.

Målgruppen for kurset er medlemmer og tillitsvalgte.

Ingen forkunnskaper

 • Om organisasjonsdemokratiet

 • Medlemmenes rettigheter og plikter

 • Tillitsvalgtrollen

 • Kort om forhandlingssituasjonen

 • Vedtekter

 • Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Kjenne til det generelle innhold og struktur i organisasjonens vedtekter

 • Ha kjennskap til årsmøter, medlemsmøter og styremøter

 • Ha kjennskap til referater og protokoller

 • Ha kjennskap til møteledelse

 • Ha kjennskap til tale og debattregler

Kursets struktur

Kurset går over 18 timer fordelt over tre dager, med to netter på hotell. Oppstart er klokken 11.00, og avsluttes 13.00 på dag 3 med inkludert lunsj.


Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom en utstrakt bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, legges det stor vekt på bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig, og setter det inn i egen virkelighet.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.  For at deltakerne skal få en økt bevissthet om egen rolle som medlem i organisasjonen og representant for fellesskapet må det kontinuerlig arbeides med tilbakemeldinger og refleksjoner omkring hvilke holdninger og verdier den enkelte gir uttrykk for.

Kurset bør legges opp slik at deltakerne involveres i læringsprosessen. Dette kan gjøres ved at undervisningen tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer, og at disse settes inn i en faglig sammenheng. Det skal legges vekt på praktisk anvendelse av regelverket gjennom oppgaveløsning.

Ingen eksamen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Trøndelag

Scandic Hell

Sandfærhus 22

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.