AOF.no

MoTo – Organisasjonsledelse

Kurs ID: 502367

Oppstart

mandag 24. april 2023

Slutter

onsdag 26. april 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

lørdag 18. mars 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

MoTo - Organisasjonsledelse arrangeres i samarbeid med AOF Vestland.

Skal du bygge en klubb fra scratch, eller ønsker å videreutvikle en klubb som har ligget i dvale en stund? Gjennom god klubbledelse kan du skape en organisasjon som gir gjennomslag og påvirkningsmuligheter på arbeidsplassen din.

Her får du en grundig innføring i klubben som organisasjon, hvilke roller den må inneholde og hvilke funksjoner den skal oppfylle. Her får du vite hvordan du kan være med på å påvirke, hvordan du fordeler budsjettet effektivt, og ikke minst hva det vil si å lede en organisasjon.

Kurset er spesielt godt egnet for hele klubbstyret å ta samtidig.

Målgruppen for kurset er medlemmer og tillitsvalgte.

Ingen

 • Om organisasjonsdemokratiet

 • Medlemmenes rettigheter og plikter

 • Tillitsvalgtrollen

 • Kort om forhandlingssituasjonen

 • Vedtekter

 • Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Kjenne til det generelle innhold og struktur i organisasjonens vedtekter

 • Ha kjennskap til årsmøter, medlemsmøter og styremøter

 • Ha kjennskap til referater og protokoller

 • Ha kjennskap til møteledelse

 • Ha kjennskap til tale og debattregler

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset avholdes fra lunsj til lunsj.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.