AOF.no

MoTo Nedbemanning

Kurs ID: 503167

Oppstart

onsdag 4. oktober 2023

Slutter

fredag 6. oktober 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

onsdag 30. august 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Scandic Hell, Stjørdal

Sandfærhus 22

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: Nedbemanning

Nedbemanninger er sjelden lystbetont for noen av partene, men det er selvsagt verst for arbeidstaker. Som tillitsvalgt har du en svært viktig rolle i å sørge for at sistnevntes rettigheter er ivaretatt. Det krever is i magen, og god kjennskap til gjeldende lovverk.

Dette kurset vil gi deg en god innføring i hva din rolle innebærer av ansvar og myndighet, og hvilke rettigheter du skal kjempe for å opprettholde. Jo mer du kan, jo lettere blir det å stå støtt i vanskelige forhandlinger – uten at det ender i store konflikter.

Medlemmer og tillitsvalgte som ønsker og/eller har behov for en innføring i spørsmål knyttet til nedbemanning på arbeidsplassen. 


Ingen forkunnskaper

  • Stillingsvernet

  • Oppsigelser ved nedbemanning

  • Saksbehandling ved oppsigelse

  • Fortrinnsrett til ny tilsetting

  • Attest og arbeidsavtale

  • Ferieavvikling i oppsigelsestid

  • Tillitsvalgtes rolle i nedbemanning

  • Arbeidsmiljøutvalget og verneombudets rolle ved nedbemanning

  • Begreper og rettskilder ved nedbemanning

Dette vil du lære

●       Rettskilder og stillingsvern knyttet til nedbemanning.

●       Tillitsvalgts rolle i nedbemanningssituasjoner.

●       Saksbehandling ved oppsigelse.

●       Attester og arbeidsavtaler.

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kursets struktur

Kurset går over 20 timer fordelt over tre dager, med to netter på hotell. Oppstart er klokken 11.00, og avsluttes 13.00 på dag 3 med inkludert lunsj.

Ingen eksamen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Trøndelag

Scandic Hell, Stjørdal

Sandfærhus 22

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.