AOF.no

MoTo – Mobbing i arbeidslivet – psykososialt arbeidsmiljø

Kurs ID: 502007

Oppstart

mandag 12. juni 2023

Slutter

onsdag 14. juni 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 1. mai 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Scandic Hell, Stjørdal

Sandfærhus 22

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Ikke la noen stå alene!

Denne modulen tar for seg psykososialt arbeidsmiljø og mobbing i arbeidslivet.

Mobbing på arbeidsplassen foregår hyppigere der det alminnelige konfliktnivået er høyt, og gjerne der arbeidsplassen er preget av stress, dårlig ledelse og generelt dårlig arbeidsmijlø.

For å kunne iverksette tiltak mot mobbing må man forstå årsakene til mobbing.

Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom en utstrakt bruk av refleksjon. Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, legges det stor vekt på bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig, og setter det inn i egen virkelighet.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner. Utgangspunktet for modulen bør være å avklare deltakernes eget ståsted og erfaringer rundt problematikken. Fakta, omfang og begrepsbruk gjennomgås tidlig. Begrepet mobbing, omfang, konsekvenser, roller og forebyggende tiltak skal gjennomdrøftes - gjerne med konkrete eksempler fra egen arbeidsplass. Deltakerne skal også gis mulighet for å utforme eksempler på forebyggende tiltak.

Ingen spesielle forkunnskaper.

 • Grunnleggende verdier i arbeidsmiljøloven

 • Det helhetlige psykososiale arbeidsmiljøet

 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

 • Åpenhet og bedriftskultur

 • Kommunikasjon

 • Mobbing og konflikter

 • Former for mobbing

 • Tiltak for å forebygge og håndtere

 • Ansvar og handlingsmuligheter

Etter endt kurs skal deltakeren: 

 • ha fått en innføring i og forståelse av de ulike begrepene knyttet til mobbing i arbeidslivet

 • ha gjennomgått, drøftet og reflektert over gjeldende regelverk

 • ha en grunnleggende forståelse av de ulike aktørene, deres rolle og hva dette innebærer av ansvar og myndighet

Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom en utstrakt bruk av refleksjon. Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, legges det stor vekt på bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig, og setter det inn i egen virkelighet.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner. Utgangspunktet for modulen bør være å avklare deltakernes eget ståsted og erfaringer rundt problematikken. Fakta, omfang og begrepsbruk gjennomgås tidlig. Begrepet mobbing, omfang, konsekvenser, roller og forebyggende tiltak skal gjennomdrøftes - gjerne med konkrete eksempler fra egen arbeidsplass. Deltakerne skal også gis mulighet for å utforme eksempler på forebyggende tiltak.

Ingen eksamen

 • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

 • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

 • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Trøndelag

Scandic Hell, Stjørdal

Sandfærhus 22

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.