AOF.no

MoTo – HMS og den tillitsvalgte

Kurs ID: 501039

Oppstart

mandag 14. november 2022

Slutter

onsdag 16. november 2022

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

fredag 7. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Scandic Ørnen

Lars Hillesgt. 18

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

HMS og den tillitsvalgte

Hva er rollefordelingen mellom tillitsvalgt, verneombud og arbeidsmiljøutvalg når det gjelder HMS?

Tillitsvalgte som ønsker å engasjere seg mer i Arbeidsmiljø-/HMS-spørsmål

Erfaring som tillitsvalgt

 • Den tillitsvalgtes rolle og rollefordelinger i HMS arbeidet

 • Internkontrollforskriftene

 • Psykososialt arbeidsmiljø

 • Arbeidstidsspørsmål

 • Personregistre, overvåking og adgangskontroll

 • Stillingsvern

Etter endt kurs skal deltakerne ha:

 • fått en innføring og orientering om forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), og det lovverk som denne omfatter

 • en grunnleggende forståelse av egen rolle som tillitsvalgt og hva den innebærer av ansvar og myndighet på HMS området

 • arbeidet med problemstillinger omkring arbeidstidsbestemmelser, stillingsvern og internkontroll

 • drøftet og reflektert over de ulike aktørene på HMS området, rolle fordelingen mellom tillitsvalgt, verneombud og arbeidsmiljøutvalg og hvilket regelverk som gjelder


Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom en utstrakt bruk av refleksjon. Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, legges det stor vekt på bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig, og setter det inn i egen virkelighet.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

I gjennomføringen skal det sørges for at deltakeren får en innføring om forskrift om systematisk HMS arbeid i virksomheten, og det lovverk som dette omfatter. Dette skal danne grunnlaget for det videre arbeidet i modulen.

Det skal drøftes og reflekteres over egne erfaringer omkring samarbeid mellom tillitsvalgte og verneombud på HMS området. Hvilke mulige konfliktarenaer oppleves, og hvordan er de søkt løst. Deltakerne skal videre arbeide med å finne gode samarbeidsmønstre.

Ingen

 • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

 • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

 • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Vestland

Scandic Ørnen

Lars Hillesgt. 18

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.