AOF.no

MoTo – Grunnleggende arbeidsrett

Kurs ID: 502005

Oppstart

onsdag 1. februar 2023

Slutter

fredag 3. februar 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

søndag 18. desember 2022

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Scandic Hell

Sandfærhus 22

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsrett omfatter alt det juridiske knyttet til forholdene på arbeidsplassen. Dette kurset tar sikte på å gi deg en grundig innføring i emnet, og er et godt sted å begynne før du eventuelt fortsetter med våre mer avanserte arbeidsrettkurs.

Kurset består av en god blanding teori og praksis. Det vil si at i tillegg til å gå gjennom relevant lovverk, vil du også få øve deg på krevende situasjoner gjennom oppgaver og rollespill.

Vi legger opp kurset ut ifra deltakerne, slik at du er garantert innblikk i lovverket som gjelder for din arbeidsplass.

Tillitsvalgte og medlemmer med interesse og behov for en innføring i arbeidsrettslige spørsmål.

Ingen forkunnskaper

Etter endt kurs skal deltakeren:  

  • ha oversikt over ulike rettskilder  

  • kunne finne fram til og slå opp aktuell informasjon  

  • ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster  

  • ha oversikt over noen sentrale domsavgjørelser  

  • vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.  

  • forstå og gjøre seg nytte av grunnleggende juridisk metode

Dette vil du lære

●       Grunnleggende rettslære.

●       Lover og avtaler som gjelder for din arbeidsplass.

●       Prosedyrer for behandling av uenighet og tvister.

●       Praktiske øvelser basert på typiske situasjoner som kan oppstå.


Kursets struktur

Kurset går over 18 timer fordelt over tre dager, med to netter på hotell. Oppstart er klokken 11.00, og avsluttes 13.00 på dag 3 med inkludert lunsj.

Ungen eksamen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Trøndelag

Scandic Hell

Sandfærhus 22

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.