AOF.no

MoTo – Faglig engelsk – Bergen

Kurs ID: 501425

Oppstart

mandag 24. oktober 2022

Slutter

onsdag 2. november 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 31. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 62

Timer med foreleser: 62

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

BERGEN

Kontakt

Monika Hope

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo.  Vektleggingen av de enkelte deler er justert i forhold til de oppgaver tillitsvalgte vanligvis blir stilt overfor i sitt arbeid.  Dette innebærer bl.a. ekstra fokusering på tariffrett og stillingsvern.

Det vil også gjennom hele utdanningen legges stor vekt på skriftlig saksframstilling.

,

,

,

,

Undervisningen foregår i klasserom, men deltakerne får også tilgang til læringsplattformen Acampus som et supplement til undervisningen.

  • Forelesninger

  • Dialogundervisning

  • Diskusjoner

  • Oppgaveløsning individuelt (selvstudium) og i grupper

Ingen eksamen.

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Vestland

BERGEN

Kontakt

Monika Hope

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.