AOF.no

MoTo – Engelsk for tillitsvalgte

Kurs ID: 503140

Oppstart

tirsdag 19. september 2023

Slutter

torsdag 21. september 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

torsdag 10. august 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Tillitsvalgte som opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk - da er dette kurset for deg!

Tillitsvalgte som opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk. Det kan være:

- tillitsvalgte i internasjonale konsern

- tillitsvalgte på en flerspråklig arbeidsplass

- tillitsvalgte på en arbeidsplass hvor engelsk er arbeidsspråk

- tillitsvalgte som er engasjert i internasjonalt arbeid

- tillitsvalgte med en alminnelig interesse for globalisering og fagbevegelsens muligheter framover

Det kreves at deltakerne har grunnleggende engelskkunnskaper og skal kunne delta i samtaler om dagligdagse emner. Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til skriftlig formuleringsevne på engelsk.

  • presentasjon av seg selv og arbeidsplassen

  • presentasjon av eget forbund/forening

  • gloseøvelser

  • diskusjoner om temaer fra arbeidslivet

  • intervjue

Etter kurset skal deltakeren:

- føle seg sikrere når han/hun snakker og leser engelsk

- ha økt ordforråd sitt innenfor faglig og politisk engelsk

- kunne presentere seg selv og sitt arbeid på engelsk

- ha arbeidet med aktuelle faglige og politiske temaer.

Målene tilpasses gruppas behov og nivå.

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset avholdes fra lunsj til lunsj.

Ingen

  • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

  • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

  • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Vestland

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.