AOF.no

MoTo Årsmøte

Kurs ID: 501040

Oppstart

mandag 21. november 2022

Slutter

onsdag 23. november 2022

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

fredag 14. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

Clarion Hotel the Edge

Kaigata 6

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Alt du trenger å vite om årsmøtet, med gode råd for å vinne gjennom med dine saker.

Medlemmer og tillitsvalgte

Ingen forkunnskaper

Dette kurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i årsmøter og generell tale/ debatt-teknikk og møteledelse med en forankring i Tillitsmannen

Emner som vil bli belyst er blant annet:

 • Møteregler og innkalling

 • Den tillitsvalgte som møteleder

 • Dagsorden

 • Forretningsorden og konstituering

 • Avstemmingsregler

 • Årsmøter

 • Taleteknikk

 • Språk, takt og tone

 • Manuskript

 • Den tillitsvalgte på talerstolen

 • Praktisk presentasjonsteknikk

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Fått en innføring i årsmøter og reglene som er satt

 • vedtektenes rolle i årsmøter

 • gjennomføring av årsmøte

 • Vite hvordan tillitsvalgtrollen utspiller seg i et årsmøte

 • Vedtekter

 • Ha fått en innføring i taleteknikk og deltatt aktivt i praktiske øvelser i dette temaet

 • Fremføring av eget innlegg fra talerstolen med tilhørende manuskript

Kursets struktur

Kurset går over 18 timer fordelt over tre dager, med to netter på hotell. Oppstart er klokken 11.00, og avsluttes 13.00 på dag 3 med inkludert lunsj.


Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom en utstrakt bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, legges det stor vekt på bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig, og setter det inn i egen virkelighet.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.  For at deltakerne skal få en økt bevissthet om egen rolle som medlem i organisasjonen og representant for fellesskapet må det kontinuerlig arbeides med tilbakemeldinger og refleksjoner omkring hvilke holdninger og verdier den enkelte gir uttrykk for.

Kurset bør legges opp slik at deltakerne involveres i læringsprosessen. Dette kan gjøres ved at undervisningen tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer, og at disse settes inn i en faglig sammenheng. Det skal legges vekt på praktisk anvendelse av regelverket gjennom oppgaveløsning.

Ingen eksamen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Troms og Finnmark

Clarion Hotel the Edge

Kaigata 6

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.