AOF.no

MoTo – AMU i arbeid

Kurs ID: 503286

Oppstart

mandag 16. oktober 2023

Slutter

mandag 16. oktober 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 18:00

Påmeldingsfrist

fredag 1. september 2023

Timeantall

Totalt: 9

Timer med foreleser: 9

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Sonja Henies plass 3

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AMU i arbeid

Dette dagskurset skal sette deg som er valgt til å representere arbeidstakerne i AMU i stand til å forstå AMUs rolle og delta aktivt i utførelsen av AMUs oppgaver.

Tillitsvalgte som ønsker å engasjere seg mer i Arbeidsmiljø-/HMS-spørsmål

Ingen

 • Innhold:

  • Hva er arbeidsmiljøutvalget og hva er formålet med det?

  • Hva er sammensetningen av arbeidsmiljøutvalget?

  • Hvilke oppgaver og ansvarsområder har arbeidsmiljøutvalget?

  • Gjennomgang av lover og forskrifter som regulerer arbeidsmiljøutvalgets arbeid.

  • Krav til dokumentasjon og rapportering.

  • Gjennomgang av hvordan arbeidsmiljøutvalget kan bidra til å ivareta HMS på arbeidsplassen.

  • Hvordan kan arbeidsmiljøutvalget bidra til å sikre medvirkning og samarbeid mellom arbeidsgiver og ansatte?

  • Hvordan kan arbeidsmiljøutvalget bidra til å øke kompetansen om HMS på arbeidsplassen?

Etter endt kurs skal deltakerne vite noe om å representere arbeidstakerne i AMU og forstå AMUs rolle


Gjennomføres som dagskurs

Ingen

 • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

 • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

 • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Oslo

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Sonja Henies plass 3

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.