AOF.no

Møte mellom mennesker med musikk og drama som verktøy – 15 stp, Bergen høsten 2022

Kurs ID: 500890

Oppstart

fredag 2. september 2022

Slutter

lørdag 19. november 2022

Tidsrom

Kl.15:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

onsdag 20. april 2022

Pris

14900,-

Timeantall

Totalt: 50

Timer med foreleser: 50

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

BERGEN

Kontakt

Synnøv Karlsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er studiet for deg som ønsker å videreutvikle egen kompetanse som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider og aktivitør.  

Det siste årene er det utviklet mye godt samarbeid mellom oppvekst- og omsorgssektorene i mange kommuner. Gjennom dette studiet vil studentene fra begge fagfeltene få felles verktøy i arbeidet med å bruke musikk og drama på tvers av sektorgrensene. Din arbeidsgiver vil også kunne involvere deg i det faglige arbeidet på nye måter.

Emnet er opprinnelig modul 4 i videreutdanningsprogrammet for barne- og ungdomsarbeidere (VIBU). Denne modulen er nå spesielt utviklet for også å invitere helsefagarbeidere og aktivitører til å delta.

Påmelding/søke studieplass

Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet AOF og Høgskulen på Vestlandet.

For å delta må du både melde deg på hos Fagakademiet AOF og søke studieplass hos høgskulen på Vestlandet

Barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere og aktivitører

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Her kan du lese om realkompetansevurdering

I dette emnet får du lære grunnleggende ferdigheter i å bruke musikk og drama som verktøy for samvær mellom mennesker, på tvers av ulikheter. Du blir tryggere på deg selv, og får øve deg i å se, og å hente ut, ressursene hos menneskene du arbeider med. Din egen arbeidsplass blir øvingsarena for arbeidsmåtene vi gjennomgår på samlingene. Erfaringsdeling innad i studentgruppen blir en viktig måte å lære på.

Du trenger ingen forkunnskaper i musikk og drama for å ta emnet. Vi legger vekt på at du skal oppleve mestring på det nivået vi til enhver tid arbeider på. Du skal opparbeide deg trygghet i å bruke verktøyene sammen med andre, både i studiesituasjonen og i egen praksis.

Med dette emnet kan din arbeidsgiver involvere deg i det faglige arbeidet på nye måter, på egen arbeidsplass, i samarbeid med andre bedrifter og i tverrsektorielt samarbeid

Du finner mer informasjon i emneplanen

Dersom du er barne- og ungdomsarbeider, kan du lese mer om hele videreutdanningsprogrammet VIBU her.

Faglig kompetanseheving for barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere og aktivitører.

Undervisningsmåter

Praktisk arbeid med musikk og drama, forelesninger, ledertrening med studentgruppen, veiledning i mindre grupper og framlegg og utprøving. 

Mellom samlingene skal studentene ha kontakt med faglærere og medstudenter på nett, samt arbeide med oppgaver knyttet til studiet. Disse oppgavene tar  utgangspunkt i egen praksis og gir med det rom for refleksjoner og videreutvikling av denne praksisen.

Samlinger og eksamen

Fire ordinære samlinger på Campus i Bergen på fredager kl 15.00 - 19.00 og lørdager kl 09.00 -15.00

Praktisk eksamen i grupper på to-tre studenter på siste samling

Dato for samlingene:

  • 1. samling: 2. - 3. september

  • 2. samling: 23. - 24. september

  • 3. samling: 21. - 22. oktober

  • 4. samling: 4. - 5 . november

  • 5. samling (eksamensseminar) 18. - 19. november

Kontaktperson i Fagakademiet AOF:
Synnøv Karlsen
Tlf. 9777 82 857
Epost: synnov.karlsen@aof.no

Kontaktperson ved HVL
Lise Jamt Tønjum
Tlf 555 85 814
Epost: lise.jamt.tonjum@hvl.no

Opptakskontoret ved HVL
Tlf. 555 85 850
Epost: opptak@hvl.no

Praktisk eksamen i grupper på to-tre studenter på siste samling

Prisen på kr 14.900,- er for undervisning og eksamen. Reise, evt. overnatting, permisjon etc. må studenten ordne selv.

Litteratur kommer i tillegg, ca kr 2000,-. Dette må ordnes av den enkelte og litteraturliste finnes i studieplanen.

Bevertning på samlingene er ikke inkludert i prisen.

Støtteordninger

Deltakerne kan søke støtte av sin arbeidsgiver og/eller fagforening

Informasjon om Fagforbundets stipendordning

Studiet gir rett til å søke om stipend hos lånekassen

Vestland

BERGEN

Kontakt

Synnøv Karlsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.