AOF.no

Medikamentell behandling av psykiske lidelser – en pille for alt som er ille?

Kurs ID: 502674

Oppstart

torsdag 8. juni 2023

Slutter

torsdag 8. juni 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

torsdag 1. juni 2023

Pris

1290,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer med foreleser: 2

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Nesten 10% av alle voksne i Norge bruker ett eller flere medikamenter mot psykiske plager eller lidelser. Likevel har mange lite kunnskap og ofte negative holdninger til slik behandling, og mange som bruker disse medikamentene opplever skam og stigma.    

Både helsepersonell og mange andre yrkesgrupper vil derfor ha stor nytte av grunnleggende kunnskap om de vanligste medikamentklassene, indikasjonene (diagnosene) for medikamentell behandling, og de viktigste virkemekanismer og bivirkninger.

Hvordan virker disse medikamentene, og hvilke bivirkninger har de? Og, ikke minst, hvilke muligheter og begrensninger har slike medisiner i behandling av psykisk lidelse?

Deltakerne kan gjerne bringe inn erfaringer, utfordringer og spørsmål fra egen praksis til diskusjon i gruppen. Økt kunnskap vil antakelig føre til mer nyanserte diskusjoner og bedre samarbeid på tvers av tjenestenivå og yrkesgrupper.

Dette «Faglunsj»-kurset  er en del av en kursrekke, og kan tas separat eller i kombinasjon med flere andre kurs. De andre kursene finner du her:

01.06.2023: Psykiatriske diagnoser – på godt og vondt

15.06.2023: Rus: Fra bruk til misbruk og avhengighet

Ytterligere temaer kommer i en ny kursrekke høsten 2023.


Foreleser
Ottar Bjerkeset har over 20 års erfaring som lege og psykiater. Han veileder, underviser og forsker på en rekke fagområder innenfor mental helse og har doktorgrad innen forskning på angst og depresjon. Bjerkeset er professor i psykisk helsearbeid og rus (Nord universitet) og i psykiatri (NTNU) og underviser fast på medisinstudiet og mange bachelor- og videreutdanninger innenfor helse- og omsorgssektoren.

Kurset retter seg mot alle som arbeider i psykiatrisk eller somatisk kommunal helsetjeneste, eller er pårørende/har kontakt med personer med psykisk lidelse, som frivillig eller privat. Kurset har også relevans for de som jobber på sykehjem, i oppvekst-/skolesektoren, i barnevern, på helsestasjon og i kommunale boliger, og for øvrig alle som er interessert i mer kunnskap om emnet

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Se avsnittet øverst, under «informasjon».

Vi ønsker at deltakeren skal kjenne til de vanligste medikamentklassene og indikasjonene (diagnosene) for medikamentell behandling, forstå de viktigste virkemekanismene og bivirkninger. Vi ønsker også at deltakeren skal få generell kunnskap om muligheter og begrensninger ved slik behandling.

Kurset gjennomføres digitalt på Teams med forelesning, bruk av konkrete eksempler og kasuistikker. Gode muligheter for spørsmål, dialog og diskusjoner. I forkant av kurset vil du motta kurslenken i Teams, hvor presentasjonen for kurset er vedlagt.

Dette «Faglunsj»-kurset  er en del av en kursrekke, og kan tas separat eller i kombinasjon med flere andre kurs. De andre kursene finner du her:

Psykiatriske diagnoser – på godt og vondt

Rus: Fra bruk til misbruk og avhengighet

Det arrangeres ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Det gis grupperabatt på 20 % ved påmelding av fem eller flere deltakere.

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.