AOF.no

Maler- og overflateteknikkfaget

Har du lang praktisk erfaring fra maleryrket, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som maler- og overflateteknikk være noe for deg!

Engineer is visiting factory

Oppstart

10.10.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

16 500,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Engineer is visiting factory

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til maler.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel med minimum 3-5 år relevant praksis i faget ved påmelding. Du bør beherske norsk skriftlig og muntlig på A2 nivå.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Sjiktoppbygging og produktsammensetting
Kjerneelementet sjiktoppbygging og produktsammensetting handler om å planlegge overflatesystemer og sikre herdeprosesser. Det handler videre om å bygge opp et sjikt med kompatible produkter fra innerst til ytterst, ut fra type overflate og ytre påvirkning.

Innvendig og utvendig overflatebehandling
Kjerneelementet innvendig og utvendig overflatebehandling handler om å fargesette og behandle overflater i samsvar med bestillinger, arbeidsbeskrivelser, kravspesifikasjoner, standarder og toleransekrav. Det handler også om å velge og påføre miljøvennlige produkter med hensyn til ytre påkjenninger.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og hindre situasjoner som er en fare for liv og helse, i behandling av overflater som sikrer inneklima og letter renhold og vedlikehold. Dette kjerneelementet handler også om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av dette kjerneelementet.

 • planlegge behandling av flater på nybygg, eksisterende bygningsmasse og historiske bygg, arbeide etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøhensyn i arbeidet

 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta produkter, utstyr og mengder og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og toleransekrav og reflektere over konsekvenser av ikke å følge kravene

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobb-analyse og rapportere om uønskede hendelser

 • velge, bruke og vedlikeholde verktøy og maskiner til ulike formål og med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere over konsekvensene av støveksponering og bruk av kjemikalier

 • kildesortere og håndtere kjemikalier etter gjeldende regelverk, følge substitusjonsplikten, reflektere over konsekvensene av feilhåndtering og iverksette tiltak

 • bruke verne- og sikringsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk

 • vurdere tilstanden til overflatene, bygge opp sjikt ut fra bruksområde og vurdere hvordan det ytre og indre miljøet påvirker sluttresultatet og levetiden til overflaten

 • drøfte og reflektere over hvordan tradisjonelle malemetoder tar vare på egenarten til faget og kulturtradisjonene

 • vurdere eksisterende malingslag og velge malemetode som tar vare på egenarten til underlaget

 • utbedre underlaget før behandling og vurdere hvordan kvaliteten på underlaget påvirker arbeidsprosessen

 • bruke Natural Colour System, sette sammen ulike farger og vurdere hvordan farger påvirker rommets bruksområde, belysning og harmoni

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kunder, kolleger og andre yrkesutøvere og drøfte ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse

 • bruke ulike påføringsteknikker og påføringsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk

 • restaurere og dekorere bygninger og vurdere hvordan byggeskikk og byggets historie påvirker valget av produkter og metoder

 • vurdere overflatens egenskaper, påføre sparkel-, beis-, olje-, lakk- og malingssystemer og gjøre rede for hvordan de ulike produktene virker sammen og påvirker herdeprosessen

 • sette opp glasfiberstrie, folie, tapet og overmalingstapet

 • påføre membransystemer og legge og sveise gulv- og veggbelegg i våtrom

 • programmere og bruke roboter til overflatebehandling

 • legge teppe, fugefrie gulv, banebelegg, LVT-staver og flis i vinyl, velge metode og vurdere hvordan bruken av lim, sparkel og avrettingsmasser påvirker sluttresultatet

 • utføre grunnleggende førstehjelp

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Kurset avsluttet med en nasjonal tverrfaglig skriftlig eksamen på en videregående skole nær deg.

Kurset finansieres som egenbetaling eller gjennom bedrift. Er du organisert er det mulig å søke om stipend gjennom ditt fagforbund. Det kan være ulike satser og kriterier fra forskjellige forbund.

Interessert i noen av disse?