AOF.no

Lufttransport av farlig gods (norsk, engelsk) – nettkurs

Kurs ID: 501366

Oppstart

lørdag 1. januar 2022

Slutter

lørdag 31. desember 2022

Tidsrom

Kl.01:00 - 23:59

Påmeldingsfrist

lørdag 31. desember 2022

Pris

1435,-

Timeantall

Totalt: 2

Timer online: 2

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

E-læringskurs.

Målgruppen på kurset er alle som er involvert i lufttransport av farlig gods.

Ingen krav til forkunnskaper.

Kurset behandler følgende emner:

  • innledning

  • farlig gods

  • klasser

  • pakking og emballasje

  • merking

  • lasting

  • dokumentasjon

  • nødprosedyrer

  • test

Nettkurset har som målsetting og kunne gjøre deltakeren i stand til å utføre oppgaver vedrørende farlig gods samt bidra til å sikre at personellet blir oppmerksomme på faremomenter som kan oppstå med farlig gods og hvordan slikt gods identifiseres, behandles og lastes.

Kurset er i overensstemmelse med krav i BSL / JAR-OPS 3.1220 og IATA Dangerous Goods Regulation, tabell 1.5 A, kategori 8, 9 og 11 (Passenger Handling Staff).

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. For enkelte nettkurs blir du tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver.

Eksamen i e-læringskurset.

.

Nettkurs

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.