AOF.no

Logistikkfag nettkurs

Kurs ID: 500436

Oppstart

lørdag 1. januar 2022

Slutter

lørdag 31. desember 2022

Tidsrom

Kl.01:00 - 23:59

Påmeldingsfrist

lørdag 1. januar 2022

Pris

12500,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer online: 80

Undervisningsform

Nettkurs

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Nettkurs logistikkfaget.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til kontor- og administrasjonsmedarbeider. 
 

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere. 

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis 

Hovedområder i Vg3 Logistikkfaget er: 

  

Eksternlogistikk Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling. 

  

Internlogistikk og lagerhold Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet.  

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener logistikkfaget. 

For inngående innsikt i læreplanmål se lenke: Læreplan i logistikkfaget Vg3 / opplæring i bedrift (LOG3-01) (udir.no)
 

Nettkurs: 

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. Du blir tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver.  

Oppmeldingsfrist for våreksamen 2022 er 15 januar - 1 Februar 2022.

Oppmeldingsfrist for høsteksamen 2022 er 1 september - 15 september 2022.

Våre kurs er godkjente i lånekassen. Du kan også undersøke om du kvalifiserer for utdanningsstipend i din fagforening.

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.