AOF.no

Logistikk – teorikurs til fagprøven

Kurs ID: 503531

Pris

19900,-

Timeantall

Totalt: 160

Timer selvstudie: 80

Timer online: 80

Undervisningsform

Nettkurs

Kontakt

Merethe Sutton

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Jobber du med logistikkarbeid, men mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra relevant arbeid kan du ta fagbrev logistikk for praksiskandidater.

Før du kan gå opp til fagprøven i logistikkfaget må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til kontor- og administrasjonsmedarbeider. 
 

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere. 

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Praksis godkjennes av fagopplæringskontoret i fylkeskommunen.

Hovedområder i vg3 logistikkfaget:

Eksternlogistikk 
Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling. 

Internlogistikk og lagerhold 
Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet.  

Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener logistikkfaget. 
For inngående innsikt i læreplanmål, se: Læreplan i logistikkfaget Vg3 / opplæring i bedrift (LOG3-01) (udir.no)
 

Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. Du blir tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver.  

Før du kan gå opp til fagprøven i logistikk, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen, fagkode LOG3103. Eksamenen er fem timer skriftlig uten forberedelsesdel.

Kursleverandør tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot denne eksamenen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selv melde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen.

Kursavgift. Vi er godkjent av Lånekassen så du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 477 årstimer som tilsvarer 100% studiebelastning dersom kurset gjennomføres på ett semester. Hvis kurset gjennomføres på to semestre tilsvarer det 57% studiebelastning.

Kontakt

Merethe Sutton

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.