AOF.no

LO-skolen Solidaritet

Kurs ID: 504455

Oppstart

mandag 18. mars 2024

Slutter

fredag 26. april 2024

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

mandag 8. januar 2024

Timeantall

Totalt: 72

Timer med foreleser: 72

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tor-Espen Stenerud

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen. LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:

  • Arbeidsliv

  • Læring

  • Organisasjon

  • Samfunn

  • Solidaritet

Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskoleringen.

Fullført grunnskolering.

Modulen har fokus på:

  • Internasjonal fagbevegelses organisasjoner, nettverk og strategi

  • Globale utfordringer som klima, konflikt, migrasjon og ulikhet, og fagbevegelsens møte med disse

  • Arbeidslivets internasjonalisering

  • Tillitsvalgtes plikter, rettigheter, ytringsfrihet og lojalitetsplikt

  • Aksjonisme og dets juridiske rammeverk.

Modulen skal øke forståelsen for hvordan fagbevegelsens solidaritet fungerer i en global sammenheng, og hvordan fagbevegelse og arbeidsliv påvirkes av endringer i hele verden.

Gjennom modulen skal deltakerne styrke sine ferdigheter innen

·       Systemforståelse

·       Nettverksbygging, særlig internasjonalt

·       Internasjonal politisk strategi og samfunnspåvirkning

Deltakerne skal styrke sin kjennskap til alle områdene kurset har fokus på.

Deltakerne skal få mulighet til å utvikle seg mest mulig gjennom samspill av

·       Erfaringsutveksling

·       Gruppediskusjoner med refleksjon over egen rolle

·       Forelesninger med eksperter og andre med sentrale roller

·       Veiledet prosjektarbeid.

Varighet: 10 dager (2 samlinger)

1. samling: 18.03. - 22.03.2024, oppstart mandag kl 10:00 - avslutter fredag kl 13:00

2. samling: 22.04. - 26.04.2024, oppstart mandag kl 10:00 - avslutter fredag kl 13:00

Ingen eksamen

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tor-Espen Stenerud

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.