AOF.no

LO Skolen Solidaritet

Kurs ID: 501435

Oppstart

mandag 20. mars 2023

Slutter

fredag 21. april 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

søndag 15. januar 2023

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tor-Espen Stenerud

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen. LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:

 • Arbeidsliv

 • Læring

 • Organisasjon og ledelse

 • Samfunn

 • Solidaritet

Modul Solidaritet skal sette begrepet solidaritet inn et internasjonalt perspektiv. Kurset skal bidra til å gi tillitsvalgte innsikt i sammenhengen mellom lokal og global aktivitet, samtidig som deltakerne skal få utvidet forståelse av hvilke arenaer den tillitsvalgte har å operere på.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering.

Varighet: 2 uker

 1. samling: 20.03. - 24.03.2023

 2. samling: 17.04. - 21.04.2023

Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskoleringen.

Fullført grunnskolering.

 • Flernasjonale selskaper: Eierforhold/styringsforhold/medinnflytelse - Norske multinasjonale selskaper, politikk og praksis - Den tillitsvalgtes arenaer

 • Faglige rettigheter: Aktuelle konfliktområder i internasjonalt perspektiv

 • Faglige organisasjoner: Solidaritetsprosjekter i faglig sammenheng - Finansiering av den faglige solidaritetsvirksomheten - Lokalt engasjement/ samarbeidsprosjekter i lokale fagforeninger

 • Nord/Sør politikk: Handelspolitikk i forhold til den tredje verden - Generell bistandspolitikk

 • EØS/EU: Fagbevegelsen og Europa - Den sosiale dimensjon/velferdsordningen - Arbeidsmarkedsspørsmål - Faglige rettigheter/plikter (avtalesystem) - Sosial dumping

 • Sentral- og Øst-Europa: Demokratiseringsutvikling/faglig utvikling - Økonomisk utvikling - Øst-Europa og miljøet

 • Fattigdom: Begrepsdefinisjon - Norsk fattigdom - Fattigdom i 3. verden

 • Miljø: Klimaendringene - Matforsyning og ressursforvaltning - Utfordringer for arbeidslivet/næringslivet - Sammenhenger indre-/ytre miljøproblemer - LOs handlingsplan for miljø og fagforeningens arbeid

 • Mangfold: Begrepsavklaringer: Kultur, mangfold, integrasjon og assimilasjon - Innvandring i perspektiv både historisk og globalt - Arbeidsinnvandringens utfordringer - Fordommer og stereotyper - Kollektivet og mangfoldet

Denne modulen skal sette begrepet solidaritet inn et internasjonalt perspektiv.

Etter endt kurs skal deltakerne

 • ha innsikt i sammenhengen mellom lokal og global aktivitet

 • få utvidet forståelse av hvilke arenaer som den tillitsvalgte har å operere på

 • kjenne til ulike definisjoner av begrepet solidaritet

 • Forelesninger

 • Dialogundervisning

 • Diskusjoner

 • Oppgaveløsning individuelt (selvstudium) og i grupper

Ingen eksamen.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurse. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tor-Espen Stenerud

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.