AOF.no

LO Skolen Samfunn

Kurs ID: 501431

Oppstart

mandag 2. oktober 2023

Slutter

fredag 27. oktober 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 1. august 2023

Timeantall

Totalt: 76

Timer med foreleser: 76

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tor-Espen Stenerud

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen. LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:

 • Arbeidsliv

 • Læring

 • Organisasjon og ledelse

 • Samfunn

 • Solidaritet

Modul Samfunn skal bidra til å gi tillitsvalgte innsikt i arbeiderbevegelsens bidrag til samfunnsutviklingen spesielt og kunnskaper om det norske samfunnet generelt ut i fra et sosialt, økonomisk, politisk og kulturelt perspektiv.  Samtidig skal kurset være en bidragsyter til å styrke fagbevegelsens bevissthet omkring arbeiderbevegelse og ideologi.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering.

Varighet: 2 uker

Kurset består av to samlinger:

1. samling: 02.10. - 06.10.2023

2. samling: 23.10. -.27.10.2023

Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskoleringen

Fullført grunnskoleringen.

Innsikt i arbeiderbevegelsens historiske utvikling i det norske bondesamfunnet via industrisamfunnet til servicesamfunnet:

 • Det norske politiske system

 • Norske politiske konfliktlinjer, og hvordan de har oppstått og utviklet seg

 • Velferdsstatens utvikling

 • Dannelsen av uskrevne regler i samfunnet

 • Kollektiver og individer.

 • Lovdannelsen i samfunnet

Etter endt kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om den politiske, økonomiske, kulturelle og sosiale utviklingen i Norge de siste to hundre år.

Ferdigheter:
Deltakerne trenes i evnen til å kunne trekke slutninger og til å se perspektiver ved at undervisningen stadig inviterer deltakerne til å avklare begreper som:

 • Konflikt og konsensus

 • Makt og avmakt

 • Sammenheng og endring

 • Årsak og virkning

 • Selvstendighet og avhengighet

 • Likhet og ulikhet

Holdninger:

Kunnskaper om arbeiderbevegelsens betydning gjennom norsk historie bør kunne bidra til identitetsforståelse, samtidig bør det styrke innsikten i hva begrepet solidaritet betyr for et kollektiv.

Foruten forelesninger bør undervisningen være preget av:

 • Variasjon

 • Gruppeaktivitet

 • Diskusjon

 • Erfaringsutveksling

Ingen eksamen.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tor-Espen Stenerud

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.