AOF.no

LO Skolen Organisasjon

Kurs ID: 501430

Oppstart

mandag 6. november 2023

Slutter

fredag 17. november 2023

Tidsrom

Kl.08:30 - 13:00

Påmeldingsfrist

søndag 27. august 2023

Timeantall

Totalt: 74

Timer med foreleser: 74

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Modul Organisasjon skal undersøke det spesielle ved LO som organisasjon; hvordan skjer endringer; hvordan er kulturen; hvordan er det å være aktør i denne organisasjonen. Organisasjoner er komplekse sosiale prosesser som er både stabile og i endring samtidig og LO er ikke noe unntak.

Varighet: 2 uker

Kurset starter 08.30 mandag, og det er undervisning til 17.25 alle hverdager, med unntak av fredag i uke to, der undervisningen varer til 13.00.

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.  LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:

 • Arbeidsliv

 • Læring

 • Organisasjon

 • Samfunn

 • Solidaritet

 • Medlemmer og tillitsvalgte som ønsker å få dekket sine behov ut over den grunnleggende tillitsvalgtopplæringen i et læringsmiljø på tvers av forbundsgrensene.

 • Fullført grunnskolering.

 • Organisasjon, kommunikasjon og endring

 • Ledelse

 • Makt og innflytelse

 • Organisasjonsutvikling

 • Kultur

 • Ideologi

 • Den tillitsvalgtes psykososiale arbeidsmiljø

 • Stress

 • Konflikt

 • Motivasjon

 • Kjønnsroller og makt

 • Mangfold i organisasjonen

I løpet av modulen skal deltakerne få anledning til:

 • å undersøke hvordan organisasjoner blir til og hvordan endringer skjer innenfor organisasjoner.

 • å få innsikt i maktforhold og innflytelse i organisasjonene.

 • å få innsikt i ledelse som funksjon i organisasjonen.

 • å få økt forståelse for kommunikasjon og konflikt.

 • å reflektere over rollen som tillitsvalgt.

 • Plenum

 • Temagrupper

 • Veiledningsgrupper

 • Kollektiv lesing

Ingen eksamen

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.