AOF.no

LO Skolen Organisasjon og Ledelse

Kurs ID: 501430

Oppstart

mandag 30. oktober 2023

Slutter

fredag 10. november 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

søndag 27. august 2023

Timeantall

Totalt: 74

Timer med foreleser: 74

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse.  Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.  LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:

 • Arbeidsliv

 • Læring

 • Organisasjon og ledelse

 • Samfunn

 • Solidaritet

Modul Organisasjon og ledelse skal undersøke det spesielle ved LO som organisasjon; hvordan skjer endringer; hvordan er kulturen; hvordan er det å være aktør i denne organisasjonen.  Organisasjoner er komplekse sosiale prosesser som er både stabile og i endring samtidig og LO er ikke noe unntak.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering

Varighet: 2 uker

 • Medlemmer og tillitsvalgte som ønsker å få dekket sine behov ut over den grunnleggende tillitsvalgtopplæringen i et læringsmiljø på tvers av forbundsgrensene.

 • Fullført grunnskolering.

 • Organisasjon, kommunikasjon og endring

 • Ledelse

 • Makt og innflytelse

 • Organisasjonsutvikling

 • Kultur

 • Ideologi

 • Den tillitsvalgtes psykososiale arbeidsmiljø

 • Stress

 • Konflikt

 • Motivasjon

 • Kjønnsroller og makt

 • Mangfold i organisasjonen

I løpet av modulen skal deltakerne få anledning til:

 • å undersøke hvordan organisasjoner blir til og hvordan endringer skjer innenfor organisasjoner.

 • å få innsikt i maktforhold og innflytelse i organisasjonene.

 • å få innsikt i ledelse som funksjon i organisasjonen.

 • å få økt forståelse for kommunikasjon og konflikt.

 • å reflektere over rollen som tillitsvalgt.

 • Plenum

 • Temagrupper

 • Veiledningsgrupper

 • Kollektiv lesing

Ingen eksamen

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Ingvild Laila Vatnelid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.