AOF.no

Lift / Personløfter a,b,c – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 502144

Oppstart

mandag 13. februar 2023

Slutter

tirsdag 14. februar 2023

Tidsrom

Kl.08:30 - 15:30

Påmeldingsfrist

fredag 10. februar 2023

Pris

3500,-

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Nordland

Hele Nordland

Kontakt

Ole-Magnus Bosch

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset passer for enhver som skal kunne bruke personløfter/lift i arbeidssammenheng jf forskrift om utførelse av arbeid.

Målsettingen med opplæringen er at deltakeren tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av personløfter, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås. undervisning ved bruk av virtuelt klasserom og en praktisk del.

Enhver som skal bruke personløfter på lovlig vis i arbeidssammenheng.

De som skal delta må være over 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Kurset kombinerer teori og praksis.
De typer personløftere/lifter som det gis opplæring på må finnes fysisk tilstede under praksisdelen av opplæringen.

Krav til antall praksistimer:
A + B = 4 timer
A + B + C = 6 timer

Alternativt godtas skriftlig dokumentasjon med beskrivelse om praksis i bedriften fra arbeidsgiver, i så fall er kravet til praksistimer:
A + B = 25 timer
A + B + C = 50 timer

http://www.dokumentert.no/event/dolink/famid/109343

Kurset skal gi brukere en god grunnleggende opplæring i sikker bruk av personløfter.

Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Opplæringen dekker den teoretiske og praktiske sikkerhetsopplæringen som kreves for bruker av personløfter.
Praksisdelen for de forskjellige personløfterklasser er beskrevet i opplæringsplanen og kan tas med instruktør eller alternativt med fadder.

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig-(muntlig) prøve.

Når eleven har bestått prøven i de aktuelle personløfterklassene, og har deltatt i praktisk bruk av personløftere i aktuelle klasser utstedes kompetansebevis for bruker av personløfter. Vedkommende må være fylt 18 år.

Teoriundervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra.
Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Kurset har en teoretisk prøve samt praktisk oppkjøring med personløfter

Faktureres etter kursoppstart. Kurset dekkes ikke av Lånekassen

Nordland

Hele Nordland

Kontakt

Ole-Magnus Bosch

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.