AOF.no

Leseopplæring i engelsk på barnetrinnet

LK20 snakker om engelske språklyder og stavemønstre, men hvilke er de og hva er stavemønstre? Er det mulig å lydere engelske ord? Bli med på kurs og finne ut hvordan du kan drive bokstavinnlæring og leseopplæring i engelsktimene slik at elevene blir gode lesere også på engelsk. Et matnyttig kurs med praktiske eksempler.

lese-for-barna

Oppstart

23.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 290,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Preschool teacher and children using globe.

Kurset retter seg mot lærere på barnetrinnet.


Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Læreplanen og leseopplæring i engelsk. Progresjon i leseopplæring. Differensiering og organisering.

Kursholder

Patricia Pritchard cand polit er oppvokst i England og har sin lærerutdanning derifra. Hun har jobbet i klasserommet i mange år, skrevet engelske læreverk og vært med på å utforme læreplanen. 

Å få kjennskap til forberedende leseopplæring i engelsk, grunnleggende leseopplæring og engelske språklyder og stavemønstre. Å få kjennskap til den videre utvikling av leseferdighetene.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold. 
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs. 

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere) 
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere) 
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere) 
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere) 

Det er ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?