AOF.no

Lederkurs – Trinn 2

Kurset bygger på «Relasjonsledelse 1» og setter deg i stand til å reflektere over deg selv i lederrollen. Fokuset er å bevisstgjøre dine styrker og utviklingsmuligheter for å bidra til større selvinnsikt.

Hva slags leder ønsker du å være?

Disse programmene er med å bevisstgjøre hvordan du selv fremstår som leder og hvordan du kan utvikle samhandlingen mellom deg og de medarbeidere, og deg og virksomheten. Gi deg en forståelse for de prosessene ofte står i som leder, enten det er å håndtere konflikter eller å hjelpe teammedlemmer til å fornye sin motivasjon.

Real Estate

Oppstart

22.08.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

8 000,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Real Estate

Dette kurset passer for deg som:

 • Dette kurset bygger videre på del 1 som er Relasjonsledelse

 • Er ny som leder

 • Har en del ledererfaring og ønsker å utvikle deg videre

 • Ønsker nye verktøy og teknikk for å utvikle medarbeidere videre

Språknivå Norsk minimum B1

Ellers ingen andre opptakskrav enn at det følger en naturlig progresjon i kursene som gjør at vi anbefaler at du starter med Relasjonsledelse.

NB! Det anbefalesat man har lest "Relasjonsledelse" av Jan Spurkeland, (ISBN 9788215041216) dersom man ikke har gjennomført Relasjonsledelse.

Hva er innholdet på kurset

 • Joharis vindu

 • Egne styrker og potensialer

 • Økt selvinnsikt

 • Teambygging

 • Teamets roller

 • Motiv for ledelse

 • Ulike lederstiler

 • Relasjonsorientering

 • A og F faktorer som leder

Læringsmål:

 • Tilegne seg kunnskap om hvilke forhold som kan påvirke kommunikasjon i relasjon med og i samspill med andre.

 • Tilegne seg kunnskaper og innsikt i hvorfor konflikter oppstår, hvordan en kan løse disse

 • Tilegne seg forståelse og innsikt i hvordan møte mennesker, å gå fra å tenke "jeg-du modus", til å kunne se og utføre dialogen som et "vi-modus".

 • Innsikt i hvordan tillit kan bygges opp gjennom dialog og hvilken påvirkningskraft tillit er for å kunne utføre arbeidsoppgaver.

 • Få større selvinnsikt, fokus på selvrefleksjon.

Etter kurs vil du:

 • Ha større bevissthet rundt din egen person, og hvordan du ønsker å fremstå som leder.

 • Forstå hvordan vi påvirker hverandre i team og motiverer for økt samhandling.

Kurset gjennomføres i digitalt klasserom fra egen PC, med lærer til stede, hvor teorigjennomgang, praktiske øvelser, rollespill og dialog mellom kursdeltakerne er metoder som tas i bruk for å oppnå læringsutbytte.

 • Kurset er på 24 timer og gjennomføres over 8 dager med fellessamlinger à 3 timer

 • I løpet av kurset vil deltakerne skrive en gruppebesvarelse for å vise at man kan anvende stoffet. Denne oppgaven gis det tilbakemeldinger på etter innlevering og danner et godt utgangspunkt for videre refleksjon og egenutvikling i rollen som leder. 

Det er ingen eksamen på dette kurset, men det vil bedt om at du som deltaker sender inn 2- 3 refleksjonsnotat i løpet av kurset.

Kurset betaler du selv eller via arbeidsgiver. Er du medlem i en fagforening kan du sjekke ut angående søke stipend. Handel og kontor har stipend på inntil kr 8000,-for kortere kurs.

Interessert i noen av disse?