AOF.no

Lederkurs – Trinn 1

Relasjonsledelse er en ledelsesfilosofi som vektlegger betydningen av å bygge opp og opprettholde positive relasjoner mellom ledere og deres team. I stedet for å fokusere utelukkende på oppgaver og resultater, setter relasjonsledelse de menneskelige relasjoner i sentrum.

Hva slags leder ønsker du å være?

Disse programmene er med å bevisstgjøre hvordan du selv fremstår som leder og hvordan du kan utvikle samhandlingen mellom deg og de medarbeidere, og deg og virksomheten. Gi deg en forståelse for de prosessene ofte står i som leder, enten det er å håndtere konflikter eller å hjelpe teammedlemmer til å fornye sin motivasjon.

Real Estate

Oppstart

24.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

8 000,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Real Estate

Dette kurset passer for deg som:

 • Er ny som leder

 • Har en del ledererfaring og ønsker å utvikle deg

 • Ønsker nye verktøy og teknikk for å utvikle medarbeidere

Språknivå Norsk minimum B1

Ellers ingen andre opptakskrav enn at det følger en naturlig progresjon i kursene som gjør at vi anbefaler at du starter med Relasjonsledelse.

Hva er innholdet på kurset:

 • Verdier og visjoner

 • Ledelsesfilosofier

 • Tillit

 • Samspill

 • Relasjonelt mot

 • Motivasjon

 • «De fem F-ene»

 • Den «nødvendige» samtalen

 • Konflikthåndtering

 • Basis kommunikasjon

 • Dialogferdigheter

 • Tilbakemeldingsmetode

 • Menneskeinteresse

Læringsmål

 • Gi den enkelte deltager innføring i å forstå hva som er premissene for og hva relasjonsledelse er.

 • Gi deltagerne verktøy til å reflektere over sin egen rolle som leder.

 • Kjenne til ulike lederstiler, og forskjellen mellom administrasjon og ledelse.

 • Kunne påvirke andre på en positiv måte gjennom relasjonsledelse.

 • Bevisstgjøring for hva som fremmer og hemmer god kommunikasjon

Etter kurset vil du:

 • Ta bevisste valg for hvilke verdier du ønsker å bygge ditt lederskap på og lederstil.

 • Ha utviklet dine kommunikasjonsferdigheter slik at du fremstår som tydeligere og evner å forstå ulike reaksjonsmønstre hos andre.  

Kurset gjennomføres i digitalt klasserom fra egen PC, med lærer til stede, hvor teorigjennomgang, praktiske øvelser, rollespill og dialog mellom kursdeltakerne er metoder som tas i bruk for å oppnå læringsutbytte.

 • Kurset er på 24 timer og gjennomføres over 8 dager med fellessamlinger à 3 timer

 • I løpet av kurset vil deltakerne skrive en gruppebesvarelse for å vise at man kan anvende stoffet. Denne oppgaven gis det tilbakemeldinger på etter innlevering og danner et godt utgangspunkt for videre refleksjon og egenutvikling i rollen som leder. 

Det er ikke eksamen på dette kurset, men en gruppeoppgave i relasjonsledelse som skal leveres inn før kurset avsluttes.

Kurset betaler du selv eller via arbeidsgiver. Er du medlem i en fagforening kan du sjekke ut angående søke stipend. Handel og kontor har stipend på inntil kr 8000,-for kortere kurs.

Interessert i noen av disse?