AOF.no

Lederskolen

Kurs ID: 503503

Oppstart

mandag 11. mars 2024

Slutter

mandag 14. oktober 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 11. mars 2024

Pris

27500,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Agder

Kristiansand

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Lederskolen

Ønsker du å skape bedre resultater og bli en tydelig leder? De beste lederne bringer frem resultater igjennom å utvikle og motivere sine ansatte.

Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring. Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på og ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss. Det er dette Lederskolen handler om.

Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Lederskolen lærer deg å lede. Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder. Etter ett års studieinnsats på Lederskolen vil du sitte igjen med en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederadferd.

Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder.

Fem års yrkeserfaring i arbeidslivet

Kurset tar for seg følgende:
* Grunnleggende lederforståelse
* Ledelse i et HMS perspektiv
* Ledelse i endring
* Ledelse og økonomi

Deltakerne skal gjennom å jobbe med prosjekter og delta på ukentlige samlinger, øke sin bevissthet i forhold til egen adferd og få forståelse for hvordan den virker på andre. De skal bli bevisst sin kommunikasjonsform. I tillegg er det et mål at deltakerne skal kunne analysere og iverksette tiltak innen HMS og innen økonomi og ledelse, som gjør at man oppnår et bedre arbeidsmiljø, trygge arbeidsplasser og en god økonomi i den delen av bedriften man leder.

Mål med studiet:

* Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å
* Bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø
* Skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv som leder
* Bidra til et inkluderende arbeidsliv
* Forstå sammenhengen mellom egne handlinger, produktiviteten i teamet og bedriftens økonomiske resultater

Kurset er på totalt 80 timer, og gjennomføres som  kveldsundervisning.

Informasjon kommer

Kurspris: 27.500,-

Enkelte LO medlemmer kan ha rettigheter til utdanningsstipend på kr. 13.500,-. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Agder

Kristiansand

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.