AOF.no

Lederskolen K24 – kveld – Haugesund – 2023/2024

Kurs ID: 502565

Oppstart

mandag 9. oktober 2023

Slutter

mandag 13. mai 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 9. oktober 2023

Pris

27500,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

HAUGESUND

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Lederskolen -  Haugesund

Ønsker du å skape bedre resultater og bli en tydelig leder? De beste lederne bringer frem resultater igjennom å utvikle og motivere sine ansatte.

Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring. Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på og ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss. Det er dette Lederskolen handler om.

Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Lederskolen lærer deg å lede. Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder. Etter ett års studieinnsats på Lederskolen vil du sitte igjen med en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederadferd.

Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder.

.

Kurset tar for seg følgende:

* Grunnleggende lederforståelse
* Ledelse i et HMS perspektiv
* Ledelse og økonomi
* Relasjonell lederatferd

Mål med studiet:

Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å
* Bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø
* Skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv som leder
* Bidra til et inkluderende arbeidsliv
* Forstå sammenhengen mellom egne handlinger, produktiviteten i teamet og bedriftens økonomiske resultater

Kurset er på totalt 80 timer, og gjennomføres som  kveldsundervisning.

Informasjon kommer

Kurspris: 27.500,-

Enkelte LO medlemmer kan ha rettigheter til utdanningsstipend på kr. 13.500,-. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Rogaland

HAUGESUND

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.