AOF.no

Lederkurs for jordbruk-, skogbruk- og gartnernæringen

Kurs ID: 502800

Oppstart

torsdag 24. august 2023

Slutter

torsdag 14. desember 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 10. august 2023

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 60

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

For deg som ønsker å styrke din kompetanse som mellomleder og leder i jordbruk-, skogbruk- og gartnernæringen.

Ledere og mellomledere, samt kommende ledere, i jordbruk-, skogbruk- og gartnernæringen.

Ingen krav til forkunnskaper, men det kan være en fordel om du har litt ledererfaring. Du må også ha tilknytning til jordbruk-, skogbruk- eller gartnernæringen.

Tematikk i kurset vil være:

 • Trepartssamarbeidet

 • Kommunikasjonsformer

 • Arbeidsmiljølovens praktiske betydning for lederskapet

 • Tillitsvalgtarbeidet i Norge

 • Myndiggjørende medarbeiderskap

 • Selvledelse og autonomi

 • Ledelsesformer

 • Ledelse av tverrkulturelle team

 • Deltager skal etter endt kurs ha en forståelse for norsk arbeidslivs trepartssamarbeid og dets betydning for dialog og samhandling på arbeidsplassen.

 • Deltager skal ha en bedre forståelse for utøvelse av lederrollen innen norsk arbeidsliv

 • Deltager skal ha bedre forståelse for norsk arbeidslivs «flate» struktur

 • Deltager skal ha innsikt i ledelse av tverrkulturelle team - Deltager skal få en innføring i konfliktforståelse og enkel konflikthåndtering

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Dette er er bransjeprogram finansiert gjennom trepartssamarbeidet.

Dette er et trepartssamarbeid, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.