AOF.no

Laboratoriefaget Vg3

Har du lang praktisk erfaring fra laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høyskoler i privat eller offentlig sektor, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som fagoperatør i laboratoriefaget være noe for deg.

Engineer is visiting factory

Oppstart

21.10.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

16 500,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Engineer is visiting factory

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta fagbrev i laboratoriefaget.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Kjerneelementer i faget er:

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om kunnskap om gjeldende regelverk, standarder og helse-, miljø- og sikkerhetspraksis i laboratoriet. Kjerneelementet handler også om å kunne utvise sikker atferd på laboratoriet og å håndtere prøver, utstyr, kjemikalier og avfall på en trygg og bærekraftig måte.

Kjemi og teknologi
Kjerneelementet kjemi og teknologi handler om kjemi, kjemiske reaksjoner, laboratorieteknikker og instrumentering. Kjerneelementet handler videre om å kunne ta i bruk teknologi, digitalisering og robotisering i laboratoriemiljøer.

Laboratoriearbeid og dokumentasjon
Kjerneelementet laboratoriearbeid og dokumentasjon handler om praktisk arbeid i laboratoriet og om renslighet, prosedyrer og nøyaktighet i arbeidet. Videre handler det om å planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere laboratorieoppdrag. Kjerneelementet handler også om å vurdere ressursbruk, prioritere arbeid og følge virksomhetens krav og retningslinjer. Å bruke kjemiske og statistiske beregninger og å bruke relevante standarder inngår også i kjerneelementet.

Samhandling i laboratoriet
Kjerneelementet samhandling i laboratoriet handler om kommunikasjon og samhandling med kolleger og andre yrkesgrupper som grunnlag for utvikling og forbedring. Videre handler det om å forstå hvordan egne resultater bidrar i den større sammenhengen, og å jobbe for et felles mål og å tenke kritisk.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke laboratorieutstyr og laboratorieteknikker selvstendig og sikkert med nødvendig verneutstyr

 • holde laboratoriet operativt, rent og ryddig i tråd med gjeldende rutiner

 • planlegge, utføre og rapportere laboratoriearbeid i henhold til forskrifter, metoder og rutiner, og sikre sporbare resultater

 • velge instrumenter og utstyr i tråd med arbeidsoppgavene og gjøre rede for teori knyttet til instrumenter og metoder

 • utføre og kontrollere kalibrering av laboratorieutstyr og instrumenter

 • utføre daglig og forebyggende vedlikehold av laboratorieutstyr og instrumenter

 • forstå og bruke kjemiske og statistiske beregninger til å tolke resultater og trender

 • håndtere kjemikalier, råvarer og avfall ved hjelp av sikkerhetsdatablader etter gjeldende regler og rutiner

 • reflektere over ressursbruk og prioritering

 • utforske og vurdere muligheter for effektivisering av metoder, rutiner og prosedyrer

 • utforske og drøfte innovative løsninger og bruk av teknologi for å utvikle laboratoriearbeidet

 • gjennomføre arbeidet i henhold til bedriftens krav til kvalitetssikring og retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet

 • bruke bedriftens kvalitets-, avviks- og rapporteringssystem

 • gjøre rede for bedriftens organisering, egenart og rolle

 • reflektere over betydningen av egen medvirkning på arbeidsplassen og hva det gjør med egen mestring, utvikling og motivasjon

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften, og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv.

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Du avlegger offentlig tverrfaglig eksamen etter endt undervisning. Eksamen etter LK20 må avlegges digitalt.

Kurset finansieres gjennom egenbetaling. Er du organisert i et LO forbund kan du søke om stipend gjennom LO`s utdanningsfond. Du må ha vært organisert i minimum ett år for å tilfredsstille søkekriteriene.

Du kan også søke Lånekassen.

Interessert i noen av disse?