AOF.no

Kvalitetssikring av tjenester til personer med psykisk utviklingshemming i kommunal omsorg

Kurs ID: 502288

Oppstart

torsdag 11. mai 2023

Slutter

torsdag 11. mai 2023

Tidsrom

Kl.12:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 8. mai 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Gjør du som tjenesteyter en god nok jobb og er rammene lagt til rette for det? Hvilke kriterier skal man vurdere etter og hva er godt nok? Er brukere og pårørende fornøyd med tjenestene de mottar?

I dette kurset ser vi på utfordringer mellom myndighetskrav og tjenesteutøvelse i daglig praksis i kommunaltjenesten.

Kurset vil sette deg som tjenesteyter i bedre stand til å vurdere om tjenestetilbudet, som du selv er en del av, tilfredsstiller myndighetenes krav.

Foreleser:

Knut Ove Solberg

Tidligere sjefspsykolog ved avdeling for voksenhabilitering ved Oslo universitetssykehus Ullevål, og ved Enhet for voksenhabilitering Sykehuset Telemark HF. Tidligere ansatt ved Nasjonalt kompetanse senter for aldersdemens (nå Aldring og helse) med utviklings og forskningsoppgaver. Han har lang klinisk erfaring i forhold til personer med utviklingshemming og demens, samt samarbeid mellom forvaltningsnivåene spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Solberg har lang undervisningserfaring, både nasjonalt og internasjonalt og får svært gode tilbakemeldinger på sine kurs.

ALLE som arbeider med personer med psykisk utviklingshemming i kommunal praksis

-

  • Kort gjennomgang av sentrale elementer i aktuelt lovverk - belyst med konkret case

  • Får tjenestemottaker tilstrekkelig hjelp?

  • Helsetjenestens fungering

  • Oppfølging av deg som tjenesteyter

  • Hvilke suksessfaktorer kan bidra til et faglig forsvarlig og verdig tjenestetilbud til personer med utviklingshemming

Få kjennskap til sentrale elementer i aktuelt lovverk som regulerer tjenestetilbudet til personer med psykisk utviklingshemming.

Få innsikt i faglige forsvarlighetskrav i praktisk daglig tjenesteutøvelse, samt hvilke faktorer som bør være tilstede for å ivareta myndighetenes lovkrav.

Digitalt kurs 11. mai 2023 - kl. 09:00-15:30

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 08.05.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.