AOF.no

Kursstige BAD – vannbehandling, 2 dager

Kurs ID: 502507

Oppstart

mandag 30. oktober 2023

Slutter

tirsdag 31. oktober 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:30

Påmeldingsfrist

fredag 29. september 2023

Pris

7500,-

Timeantall

Totalt: 13

Timer med foreleser: 13

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Scandic Ambassadeur Drammen

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kursstige bad er en kompetansegivende kurspakke bestående av syv moduler utarbeidet av BAD, PARK OG IDRETT og Fagforbundet, og i samarbeid med badelandene.no på modulen Livredning og beredskap. Målsettingen for kursstigen er å gi ansatte i bade- og svømmeanlegg en formell kompetanse på drift og vedlikehold.

Tema for disse to kursdagene er vannbehandling.

NB! For deltaker som er medlem av Bad, Park og Idrett eller Fagforbundet er kursprisen kr 6.500,- pr deltaker.

Foreleser:
Svenn-Inge Wickmann

Innhold på de 7 trinnene

Bad, Park & Idrett og Fagforbundet har sammen utarbeidet Kursstige Bad for ansatte og eiere i bade- og svømmeanlegg. Kursstigen består av 7 trinn hvor følgende kursrekke inngår:

• Fagdag

• Renhold

Vannbehandling

• Klima og ventilasjon

• Service og personaladministrasjon

• Livredning og beredskap

• Drift/internkontroll med HMS og FDV

Fagdagen er dagskurs, de andre trinnene er todagerskurs. Kursene arrangeres over hele landet. Det blir utstedt kursbevis etter hvert kurs, samt en bekreftelse for hele kursstigen når den er gjennomgått.

Vannbehandlingskurset passer for ledere i kommuner/selskaper med ansvar for bassenganlegg, driftspersonell/operatører på badeanlegg og personell på badeanlegg som bidrar med vannprøver, rengjøring mm.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kursstige BAD – Vannbehandling er et todagers kurs med fokus på:

  • Aktuelle (og nye) lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet

  • Hva som påvirker vannkvaliteten, og hvilke tiltak som må til for å oppnå optimal kvalitet i offentlige basseng

  • Rensemetoder, systemer og komponenter som benyttes i vannbehandlingen, og hvordan disse brukes for optimal drift og ved avvik fra kravene til vannkvalitet

  • Drifts- og vedlikeholdsrutiner for vannbehanding som påvirker både HMS og FDV

Ønsker du en bedre oversikt over virkemåter og prosesser i et badeanlegg og kjennskap til lover og veildere? Gjennom Kursstige BAD – Vannbehandling vil du få bedre evne til å forbedre og påvirke driften av ditt anlegg.

Vi håper også at kurset vil bidra til større trygghet og motivasjon i din jobb.

Kurset gjennomføres 30.-31. oktober på Scandic Ambassadeur Drammen Hotel.

For overnatting ta direkte kontakt med hotellet, tlf 31 01 21 00

Oppstart 09:00 og avslutning kl 15:30 begge dager.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurspris pr deltaker kr 7.500,-.

For deltaker som er medlem av Bad, Park og Idrett eller Fagforbundet er kursprisen kr 6.500,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist: 29. september 2023

Viken

Scandic Ambassadeur Drammen

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.