AOF.no

Kursstige Bad – Renhold, digitalt kurs 2 dager 28.-29. november 2022

Kurs ID: 500975

Oppstart

mandag 28. november 2022

Slutter

tirsdag 29. november 2022

Tidsrom

Kl.10:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

fredag 11. november 2022

Pris

5950,-

Timeantall

Totalt: 10

Timer med foreleser: 10

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Renhold er en av de store driftskostnadene i offentlige bygg. Derfor vil en generell og helhetlig kunnskap om renhold være av stor betydning. Dette kurset vil belyse betydningen av renholdsmetoder og løsninger, bruk av kjemikalier og renholdsmidler i svømme/ bad- og idrettsanlegg. Videre vil kurset belyse renholderens rolle i et HMS perspektiv, noe som gir økt kunnskap for å sikre en bedre og tryggere hverdag.

Foreleser

Tommy Harsvik – Fagsjef renhold
Tommy har over 30 års erfaring innenfor renholdsfaget. I sin yrkeskarriere har han blant annet vært renholdsleder med ansvar for 150 renholdere, vært med på oppbygging av et renholdsfirma spesialisert på byggrenhold. Tommy var den første mannen i Norge som tok fagbrev som renholdsoperatør. Til daglig jobber Tommy som foredragsholder og problemløser. Han utvikler kursmateriell og har hovedansvaret for opplæring i renholdsoperatørfaget i Lilleborg. NS INSTA 800 nivå 4 sertifisert.

Innhold på de 7 trinnene

Bad, Park & Idrett og Fagforbundet har sammen utarbeidet Kursstige Bad for ansatte og eiere i bade- og svømmeanlegg. Kursstigen består av 7 trinn hvor følgende kursrekke inngår:

• Fagdag

• Renhold

• Vannbehandling

• Klima og ventilasjon

• Service og personaladministrasjon

• Livredning og beredskap

• Drift/internkontroll med HMS og FDV

Fagdagen er dagskurs, de andre trinnene er todagerskurs. Kursene arrangeres over hele landet. Det blir utstedt kursbevis etter hvert kurs, samt en bekreftelse for hele kursstigen når den er gjennomgått.

Ledere, driftspersonell, renholdere, renholdsledere og andre ansatte ved sanitæranlegg i svømme/ bad- og idrettsanlegg

-

Kurset er ett av en syvtrinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til § 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.”.

Dagene vil inneholde følgende temaer:

 • Nyhet– Hvordan har Covid-19 pandemien påvirket oss. Smittevern, mikrobiologi og Legionella.

 • Renhold – definisjoner, prinsipper og systemer

 • Samfunnsbehov og kunnskapsbehov

 • Renholdsutstyr – manuelle og maskinelle metoder

 • Hvordan ulike rengjøringsprodukter, utstyr og metoder påvirker arbeidsmiljøet, bygningen, konstruksjoner og overflater (FDV)

 • Lovverk og Norsk Standard – aktuelle lover og forskrifter av betydning for renhold og hygiene

 • PH-skalaen og virkningene av ulike sure og alkaliske produkter

 • Renholdsplanlegging og renholdsøkonomi – oppsett av renholdsplan, kvalitetssikring av renholdet som en del av internkontrollen

 • Erfaringsutveksling

Gjennom begge dagene vil det bli god anledning til å stille spørsmål

Gi en formell målbar kompetanse på renhold i anleggene, gi økt kunnskap om renhold og utviklingen i faget og å gi muligheter for mer innflytelse på arbeidsplassen. I tillegg å gi økt motivasjon i framtidig arbeid.

Digitalt kurs over 2 dager, 28.-29. november - med forelesninger, erfaringsutvekslinger og noe selvstudie.

Klokken 10:00-15:00 begge kursdagene

-

Kurspris digitalt kurs - 2 dager:

 • Ordinær deltaker: kr 5.950,-

 • Medlem av Bad, Park og Idrett eller Fagforbundet: kr 5.150,-

Virtuelt klasserom

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.