AOF.no

Kursstige BAD – klima og ventilasjon, 2 dager

Kurs ID: 502379

Oppstart

tirsdag 19. september 2023

Slutter

onsdag 20. september 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:30

Påmeldingsfrist

fredag 18. august 2023

Pris

7500,-

Timeantall

Totalt: 13

Timer med foreleser: 13

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Radisson Blu Royal Garden

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kursstige bad er en kompetansegivende kurspakke bestående av syv moduler utarbeidet av BAD, PARK OG IDRETT og Fagforbundet, og i samarbeid med badelandene.no på modulen Livredning og beredskap. Målsettingen for kursstigen er å gi ansatte i bade- og svømmeanlegg en formell kompetanse på drift og vedlikehold.

Tema for disse to kursdagene er klima og ventilasjon.

NB! For deltaker som er medlem av Bad, Park og Idrett eller Fagforbundet er kursprisen kr 6.500,- pr deltaker.

Foreleser
Kyrre Magnus Tørhaug, salgssjef Menerga AS.

Kyrre har jobbet som blikkenslager, ventilasjonsentreprenør, byggeleder VVS/ITB og med salg av Menerga luftbehandlingsaggregater.

De siste 20 årene har han jobbet med avfukting og varmegjenvinning i svømmehaller.

I virke som entreprenør har Kyrre prosjektert, tegnet og utført komplette anlegg med fokus på energiøkonomiske løsninger. Erfaring fra montasje, prosjektering, utførsel, ITB og salg av ventilasjon og avfuktings aggregater til svømmehaller har gitt en bred erfaring og unik kompetanse innen svømmehaller og badeanlegg.

Innhold på de 7 trinnene

Bad, Park & Idrett og Fagforbundet har sammen utarbeidet Kursstige Bad for ansatte og eiere i bade- og svømmeanlegg. Kursstigen består av 7 trinn hvor følgende kursrekke inngår:

• Fagdag

• Renhold

• Vannbehandling

• Klima og ventilasjon

• Service og personaladministrasjon

• Livredning og beredskap

• Drift/internkontroll med HMS og FDV

Fagdagen er dagskurs, de andre trinnene er todagerskurs. Kursene arrangeres over hele landet. Det blir utstedt kursbevis etter hvert kurs, samt en bekreftelse for hele kursstigen når den er gjennomgått.

Kurset retter seg mot alle ansatte og eiere i bade- og svømmeanlegg

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Kursstige BAD – Klima & Ventilasjon er et todagers kurs med fokus på:

  • Aktuelle lover og forskrifter

  • Prinsipp og grunnlag for ventilasjon, oppbygging og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, mollierdiagrammet, hvordan lufttemperatur og vanndampinnhold påvirker luften

  • Luftens påvirkning på bygningen og konstruksjoner, energiøkonomi og ENØK-tiltak

  • Relativ luftfuktighet, duggpunkt og andre aktuelle parametere

Målsettingen for kursstigen er å gi ansatte i bade- og svømmeanlegg en formell kompetanse på drift og vedlikehold - i dette kurset er fokuset klima og ventilasjon

Kurset gjennomføres 19.-20. september på Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim.

For ev. overnatting, ta kontakt med hotellet (tlf. 73 80 30 00). Oppgi at du er deltaker på kurs i regi av Fagakademiet AOF, og be om vår avtalepris.

Oppstart kl. 09.00 og avslutning kl 16.00, begge dager.

Det arrangeres ingen eksamen.

Kurspris pr deltaker kr 7.500,-.

For deltaker som er medlem av Bad, Park og Idrett eller Fagforbundet er kursprisen kr 6.500,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist: 18. august 2023

Trøndelag

Radisson Blu Royal Garden

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.