AOF.no

Tankekraft – et livsmestringsprogram for videregående skole

Kurs ID: 501953

Oppstart

torsdag 31. august 2023

Slutter

fredag 1. september 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 31. juli 2023

Pris

6080,-

Timeantall

Totalt: 17

Timer med foreleser: 14

Timer online: 3

Undervisningsform

Kombinert undervisning

Møre og Romsdal

Quality Hotel Ålesund

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Tankekraft er et livsmestringsprogram basert på kognitiv teori og metode og tilbys til ansatte i videregående skoler og folkehøyskoler over hele landet. Programmet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og opplæringen gir sertifisering som kurslærer i Tankekraftprogrammet.

Forelesere:

De erfarne psykologene og foreleserne Trygve A Børve og Jo Magne Ingul er ansvarlige for opplæringen i Tankekraft. Trygve er programutvikler og har utviklet program for voksne og ungdom som benyttes over hele landet innenfor belastningsmestring og nedstemthet. Jo Magne er en anerkjent spesialist i skolevegring og angstproblematikk. Begge underviser ved flere universitet og høyskoler og arbeider med kognitive metoder. 

Programmet er egnet for ansatte som jobber med elever i videregående skole og folkehøgskoler; pedagoger, PPT/OT, samt rådgiving/skolehelsetjeneste. Programmet kan påbegynnes i alle klassetrinn i videregående skole, og tilpasses de ulike studieretningene. 

AOF anbefaler minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdannelse

Del 1: Digitalt forkurs (3 timer)

Introduksjon til Tankekraftprogrammets ulike deler:

 • Hva er livsmestring: Forståelse og ferdigheter som er nødvendige for livskvalitet og robusthet. Nevrobiologisk utvikling i ungdomsårene

 • Vanlige vansker og utfordringer ungdom møter

 • Introduksjon av kognitiv teori og metode som forståelsesramme

Del 2: Fysisk kurs over to dager (14 timer)

Aktiv anvendelse av Tankekraftprogrammet:

 • Grunnbok, digitale læringsreiser, speedbefriending og dialogspørsmål

 • Lærerrolle, etikk, elevsyn og pedagogisk referanseramme

 • Anvendt kognitiv teori og metode innenfor rammene av et livsmestringsprogram på videregående skole og i folkehøgskolen

 • Involveringspedagogikk som metode

 • Kjernetema: Verdier, betydningen av egen forståelse, selvfølelse, problemløsning og mestring.

 • Regulering av egne følelser, prestasjon og å tåle belastning. Kontakt med andre, vansker og støtte. Egen utvikling og livskvalitet

Faglig innhold - Basiselementer

KAT/CBT - kognitiv adferdsteori

MCT - Oppmerksomhet/tankeinnhold

ACT - Innhold og betydning i egne verdier

Hovedomålet for opplæringen:

Gjennom tankekraft blir lærerne lært opp i å forstå elevene bedre. De får konkrete verktøy som kan brukes for å øke elevenes mestringsevne og hjelpe dem til å bli mer robuste. Elevene får hjelp til å øke oppmerksomhet på egne tanker og på betydning av ulike tankemåter, styrke sine ferdigheter i å kunne regulere følelser og håndtere belastninger.

Etter endt opplæring skal kursdeltaker få innsikt og kompetanse på elevarbeid knyttet til temaene :

 • hvordan tankemønstre utvikler seg og hva som påvirker dette

 • forebygging av uhensiktsmessige tankemønstre

 • kunnskap om hvordan og hvorfor følelser oppstår, og hvordan påvirke disse gjennom økt robusthet

 • kunnskap om hva som skiller tanker og virkelighet

 • kunnskap om realistiske vurderinger og kunnskap om at emosjonell smerte ikke er en sykdom

Metodikk for opplæringen:

Involveringspedagogikk/dialogbasert metode. Dialogbaserte metoder (myke metoder, sokratiske spørsmål, klargjørende spørsmål, hypotesetestende, vurdering)

Involveringspedagogikk er en verdimessig metode som bygger på fire hovedprinsipper:

 • Involvering

 • Sosial ansvarlighet

 • Selvstendig tenking

 • Relevans

Gjennomføring:

Opplæringen gjennomføres som kombinert undervisning der to dager gjennomføres samlingsbasert (14 timer) hvor du har undervisning i sanntid. Før samlingen tas et digitalt forkurs (tilsvarene 3 timer) som tilgjengeliggjøres på en læringsplattform med krav om gjennomføring av dette før samlingen.

De to fysiske kursdagene gjennomføres på Quality Hotel Ålesund.

Oppstart kl 09:00 begge dager og avslutning kl. 16:00.

Kurset har ingen eksamen eller avsluttende prøve. Kursbevis.

Kursavgift kr 6 080,- pr person, inkl kursmateriell og kaffe/te, lunsj/pausebevertning

NB! Avmeldingsfrist 31. juli 2023

Møre og Romsdal

Quality Hotel Ålesund

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.