AOF.no

KiD kurslederopplæring, Stavanger

Kurs ID: 501887

Oppstart

mandag 8. mai 2023

Slutter

fredag 12. mai 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

fredag 31. mars 2023

Pris

8830,-

Timeantall

Totalt: 36

Timer med foreleser: 36

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD, fordi forekomsten av depresjonstilstander er høy, og tilgangen på ønsket og effektiv behandling er begrenset. Kognitivt baserte intervensjoner mot depresjon er effektive, både gitt individuelt og i kursformat; KiD-kurs anbefales derfor som et effektivt og rasjonelt tiltak av Folkehelseinstituttet (2011:1 Bedre føre var).

Det er ønskelig å tilby KiD i flest mulig kommuner i Norge. For å få til dette, må det utdannes kursledere, og Fagakademiet arrangerer opplæring for sertifisering som KiD-kursleder over hele landet.

Kurset går over 5 sammenhengende dager.

Det kreves minimum 3 års relevant universitets-/høgskoleutdanning. Før endelig opptak på kurset, skal påmeldte godkjennes av faglig ansvarlig/kurslærer.

Aktuell profesjon/yrkesbakgrunn kan være bl.a.:

 • psykolog

 • lege

 • sykepleier

 • vernepleier

 • ergoterapeut

 • sosionom

 • fysioterapeut

 • miljøterapeut

 • veileder innen ulike tiltak rettet mot personer med hjelpebehov

 • andre som jobber klinisk med personer som har ulike depresjonstilstander

Dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er 3-årig høyskoleutdanning, kan man bli sertifisert som CO-leder. Det innebærer at man ikke kan gjennomføre kurslederopplæringer alene, men sammen med en godkjent kursleder.

Minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdannelse 

I forkant av kurset får deltakerne tilsendt kursbok som skal leses før kursstart. Det anbefales også at kursdeltakerne leser om temaet kognitiv terapi ved depresjon, før oppstart.

Opplæringen foregår over 5 intensive og sammenhengende dager, basert på forelesninger, gruppeøvelser og trening som kursleder/rollespill.

I tillegg til opplæringen på dagtid (36 timer), må kursdeltakerene forberede seg til neste dags øvelser. Deltakerne må derfor sette av tid på kveldene i kursuken til å forberede seg til neste dag. Erfaring fra tidligere kurs tilsier at det er en klar fordel å overnatte på kursstedet, dersom det er mulig.

Tema for undervisningen er:

 1. Depresjon, diagnostikk og forekomst

 2. Introduksjon til KiD-konseptet

 3. Målgruppe og mål

 4. Kognitiv teori og den kognitive modell for mestring av depresjon

 5. Kogntiv teori anvendt i et kurskonsept

 6. Pedagogisk metodikk ved KiD-kurset

 7. Gjennomgang av de 10 kursdagene, øvelser og demonstrasjon

 8. Kvalitetssikring, kursformatet, veiledning og ko-leders rolle

 9. Oppstart og gjennomføring av KiD

Etter kurslederopplæringen:

Det er en ubetinget fordel om kursdeltakerne holder eget kurs kort tid etter gjennomført KiD-opplæring. Erfaring tilsier at dette bør skje innen ett år, for at kursleder skal ha best mulig nytte av opplæringen.

Det tilbys veiledning fra kurslærer/foreleser for å komme i gang med egne kurs.

Godkjente kursledere kan senere bygge på opplæringen, for så å bli sertifisert også som KiB-kursleder.

Kursdeltaker skal etter endt kurslederopplæring holde kurs i egen kommune, virksomhet eller foretak.

Fysisk klasseromskurs - Thon hotell Maritim, Stavanger


Godkjenninger:

Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 30 timer.

Norsk psykologforening som vedlikeholdsaktivitet med 36 timer.

Den norske legeforening som valgfritt kurs i disse spesialitetene, med tellende poeng/timer:
Allmennmedisin – 35 poeng, Arbeidsmedisin – 15 timer.

Norsk ergoterpeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i psykisk helse med 36 timer.

Norsk fysioterpeutforbund som tellende med 35 timer som fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning. Kurset kan også telle til fornyet godkjenning for spesialister.

Fagforbundet som tellende i klinisk fagstige for personell med minimum tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialområdet, med 36 timer.

Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.


Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om de ulike kurslederopplæringene. 

Foreleser:

Rolf Gjestad

Psykolog, erfaren kliniker og kurslærer for KiD/KiB, som nå arbeider som forsker i Helse Vest. Gjestad har lang erfaring som foreleser innen temaene; stressreaksjoner etter kritiske hendelser, dagliglivets stress, stressmestring, forskningsmetode og statistikk. I tillegg har han også veiledet arbeidsgrupper, spesielt grupper tilhørende helse- og sosialtjenesten.

Det kreves tilstedeværelse alle fem dager for å bli godkjent kursleder.

Kursavgift kr 8830,- inkluderer kursmateriell og undervisning. I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kursstedet; Dagpakke eller dagpakke og hotell. Valg gjøres ved påmelding.

Dagpakke: lunsj og pausebevertning 5 dager kr 2.975,-

Hotell mandag til fredag og dagpakke: Overnatting i enkeltrom man-fredag samt lunsj og pausebevertning, kr 8.955,-

Hotell søndag til fredag og dagpakk: Overnatting i enkeltrom søn-fredag, samt lunsj og pausebevertning kr 10.450,-

Påmeldingsfrist: 31.03.2023. (Bindende påmelding etter 31. mars 2023)

Kursprisen er med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet, ev. justering kan forekomme.

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.