AOF.no

KiB kurslederopplæring uke 21, Trondheim

Kurs ID: 501952

Oppstart

mandag 22. mai 2023

Slutter

fredag 26. mai 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

torsdag 20. april 2023

Pris

6990,-

Timeantall

Totalt: 36

Timer med foreleser: 36

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Radisson Blu Royal Garden

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

NYHET!
5 dagers KiB-kurs, uten krav om gjennomført KiD i forkant!

Kurs i Belastningmestring (KiB) er basert på kunnskap om belastning, belastningsreaksjoner (stress) og mestring. Kurset bygger på kognitiv teori og metodikk. Opplæringen er intens og preget av både kunnskap og ferdighetsutvikling.   

KiB benyttes over hele landet og er et tiltak for grupper som av ulike grunner har behov for å utvikle egen evne belastningsmestring. Kursene drives i dag blant annet ved: Frisklivssentraler, arbeidsmarkedsbedrifter, i regi av NAV, bedriftshelsetjenester, mestringssentra, kommunale helsetjenester, Bufetat, og studentsamskipnader.   

Foreleser – Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Det kreves minimum 3 års relevant universitets-/høgskoleutdanning. Før endelig opptak på kurset, skal påmeldte godkjennes av faglig ansvarlig/kurslærer.

Aktuelle profesjoner evt. med spesialisering kan være bl.a.:

psykolog
lege
sykepleier
vernepleier
ergoterapeut
sosionom
fysioterapeut
pedagog 

Minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdannelse kreves for å bl godkjent som kursleder.

Sertifisering: Dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er 3-årig høyskoleutdanning, kan man: bli sertifisert som ko-leder. Det innebærer at man kan gjennomføre og drive kurs sammen med en godkjent kursleder.

Kurset er basert på moderne stressteori og vektlegger biologiske, psykologiske og sosiale prosesser ved belastning, mobilisering og håndtering.  Kognitiv teori og metodikk danner grunnlaget for prosess og tiltak.  

Tema for undervisningen er:

Målgruppe, pedagogisk metode og form
kartlegging av belastning

Beskyttende faktorer  

Biologiske reaksjoner

Sammenhengen mellom belastning, mestring og stress
Ulike strategier for håndtering av belastning
Kognitiv teori og den kognitive modellen

Verdier og belastning

Aktivitet og søvn

Endring og vanestyrke

Kognitiv metodikk som verktøy til utvikling av egen mestring
Gjennomgang av kursbokens samlinger
Å arrangere KiB kurs

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, studenter, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

Kurset gjennomføres som fysisk klasseromskurs.

Sted: Trondheim - Radisson Blu Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73

Tid: 22.-26. mai 2023

Oppstart første dag kl 09:00 og avslutning kl 16:00. Øvrige dager oppstart klokken 08:30 og avslutning kl 16:00.

Siste dag avslutning kl 15:00.

Før opplæringen får deltakerne tilsendt kursboken (KIB-R, 2022). Denne må leses på forhånd for at du skal få fullt utbytte av opplæringen.

Etter gjennomført kurslederopplæring i KiB, kan deltakerne, ev. i samarbeid med en co-leder, gjennomføre egne kurs i mestring av belastning, KiB, lokalt.
Et KiB-kurs gjennomføres med 2,5 timers undervisning en gang i uken over 8 uker, deretter 2 samlinger med 3-86ukers intervall. Det kan være 6-14 deltakere på hvert kurs.

Det kreves tilstedeværelse alle fem dager for å bli godkjent kursleder.

Kursavgift kr 6.990,- inkluderer kursmateriell og undervisning. I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kursstedet; dagpakke eller dagpakke og hotell. Valg gjøres ved påmelding.

Dagpakke: lunsj og pausebevertning 5 dager kr 3.725,-

Hotell mandag til fredag og dagpakke: Overnatting i enkeltrom man-fredag, samt lunsj og pausebevertning, kr 9.705,-

Hotell søndag til fredag og dagpakke: Overnatting i enkeltrom søn-fredag, samt lunsj og pausebevertning kr 11.200,-

NB! Kursavgiften er med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet, ev. justeringer kan forekomme.

Trøndelag

Radisson Blu Royal Garden

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.