AOF.no

DU kurslederopplæring

Kurs ID: 501951

Oppstart

mandag 6. november 2023

Slutter

fredag 10. november 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

torsdag 5. oktober 2023

Pris

8830,-

Timeantall

Totalt: 36

Timer med foreleser: 36

Undervisningsform

Klasserom

Møre og Romsdal

Scandic Alexandra Molde

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

DU – Mestringskurs for ungdom – et strukturert kognitivt basert tiltak, utviklet spesielt for aldersgruppen 14–20 år.

DU er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og et tiltak for å forebygge utvikling av depresjon hos unge med sub-kliniske depresjonsskårer. Internasjonalt er det gjort omfattende forskning på kognitivt baserte kurs som metode for å behandle og forebygge depresjon av mild og moderat grad, med gode resultat. Det er gjennomført en norsk studie om DU har samme effekt, og den norske studien bekrefter dette.

Opplæringsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet.


Foreleser

Trygve A. Børve er psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Det kreves minimum 3 års relevant universitets-/høgskoleutdanning. Før endelig opptak på kurset, skal påmeldte godkjennes av faglig ansvarlig/kurslærer.

Aktuell profesjon/yrkesbakgrunn kan være bl.a.:

 • psykolog

 • lege

 • sykepleier

 • vernepleier

 • ergoterapeut

 • sosionom

 • fysioterapeut

 • miljøterapeut

 • veileder innen ulike tiltak rettet mot ungdom

 • andre som arbeider med ungdom som vil kunne ha nytte av et slikt strukturert, kognitivt basert tiltak

Dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kvalifikasjonskravene som er minimum treårig relevant høgskoleutdanning, kan man etter vurdering av ansvarlig foreleser, likevel delta på kurslederopplæring og bli sertifisert som co-veileder. Det innebærer at man ikke kan gjennomføre kurs alene, men sammen med en godkjent kursleder.

Det kreves minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdannelse 

Kursmateriellet består av en kursbok, samt et hefte for foresatte og skole/arbeidsgiver, i tillegg til at det er utviklet en manual for kursleder. Kursboka blir sendt ut på forhånd til deltakerne på kurslederopplæringen, og må gjennomgås før kursstart.

I opplæringen gjennomgås DU-kursets teoretiske og pedagogiske grunnlag, og det arbeides med hvordan dette kan omsettes i praksis. Opplæringen baserer seg på forelesninger, gruppeøvelser og trening på kurslederrollen/rollespill. I praksis innebærer dette at deltakerne bruker ettermiddag/kveld i kursuken til å forberede neste dags øvelser.

Tema for undervisningen er:

 • Psykisk helse og ungdom

 • Effektive induserte tiltak for depresjon hos unge

 • Kognitiv teori og metode på kurset

 • Affektregulering, MCT, positiv psykologi og activety scheduling

 • Pedagogisk metodikk, kurslederrollen

 • Gjennomgang av kursets innhold med vekt på praktisk anvendelse og utforming

 • Trening på å bruke kurset, øvelser og rollespill i små grupper

 • Arrangering av DU kurs

Deltakere med godkjent kurslederkurs kan holde egne DU-kurs. Det gis tilbud om veiledning i etterkant av kurset.

Etter godkjent kurslederopplæring vil deltakerens kontaktinformasjon bli oversendt til Rådet for psykisk helse. Dette fordi kun godkjente kursledere kan bestille kursmateriell til egne kurs. Videre vil godkjente kursledere fremkomme på liste hos Rådet for psykisk helse.

Godkjenninger

Norsk psykologforening har godkjent kurset som 36 timers vedlikeholdsaktivitet

Den norske legeforening har gitt kurset følgende godkjenninger:

 • Allmennmedisin; 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

 • Barne- og ungdomspsykiatri; 15 timer for spesialistenes etterutdanning

 • Arbeidsmedisin; 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurslederopplæringen med 30 timer som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Bli sertifisert som kursleder og kan holde kurs i egen virksomhet

Kurset gjennomføres som fysisk klasseromskurs på oppgitt sted.

Kurslederopplæringen går over fem svært intense og sammenhengende dager; til sammen 36 timer, pluss forberedelser. Deltakerne må derfor sette av tid (3–5 timer hver kveld) i kursuken til å forberede seg til neste dag.

Oppstart første dag kl 09:00 og avslutning kl 16:00. Øvrige dager er det oppstart kl. 08.30 og avslutning kl. 16.00.
Siste dag avsluttes kl. 15.00.

For å bli godkjent kursleder kreves det tilstedeværelse alle fem dager.

Kursavgift kr 8.830,- inkluderer kursmateriell og undervisning.

I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kursstedet.
Valg gjøres ved påmelding.

 • Dagpakke, lunsj og pausebevertning, 5 dager kr 3.450,-

 • Overnatting på hotell, enkeltrom mandag-fredag, samt lunsj og pausebevertning, kr 9.410,-

 • Overnatting på hotell, enkeltrom søndag-fredag, samt lunsj og pausebevertning, kr 10.900,-

NB! Kursavgiften er med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet, ev. justeringer kan forekomme.

Møre og Romsdal

Scandic Alexandra Molde

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.