AOF.no

Konsernklubbkurs styret Tools

Kurs-id: 504941

Oppstart

torsdag 20. juni 2024

Slutter

fredag 21. juni 2024

Tidsrom

Kl. 12.00–16.00

Påmeldingsfrist

fredag 10. mai 2024

Timeantall

Totalt: 13

Timer med foreleser: 13

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Sola Strand Hotel

Axel Lunds veg 27

Kontakt

Cathrine Vikan

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Velkommen til kurset "Konsernklubben i arbeid".

Tema på kurset vil være:

  • Klubb bygging

  • Lokale lønnsforhandlinger

  • Sterkere sammen - flere medlemmer

Kurset er for styremedlemmer i HK klubben.

Det er en forutsetning at deltakerne er styremedlemmer i HK klubben.

Faginnholdet for kurset vil være klubb bygging og lokale lønnsforhandlinger.

Sterkere sammen, flere medlemmer.

Tillitsvalgtrollen brukes aktivt i læreprosessen, og kurset legges opp med innledninger og praktiske oppgaver.

I læringsprosessen benyttes deltakernes egen eksempler fra hverdagen som tillitsvalgt, med caser fra både lokale og sentrale problemstillinger.

Deltakerne deles inn i grupper som beholdes igjennom kurset. De aktiviseres gjennom oppgaver basert på kjente problemstillinger de selv har brakt med seg til kurset, debatter i grupper og plenum, samt stort fokus på mål for det videre tillitsvalgtarbeidet, handlingsplaner og konklusjoner. Det gis rom for refleksjoner under hele kurset.

Ingen eksamen.

Kurset er gratis. Opphold og reise til/fra kursstedet dekkes av Handel og Kontor.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Rogaland

Sola Strand Hotel

Axel Lunds veg 27

Kontakt

Cathrine Vikan

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.