AOF.no

Konsernklubbkurs OBOS

Vi ønsker tillitsvalgte i OBOS velkommen til årets konsernklubbkurs.

Velkommen til faglig og sosialt samvær.

Ved spørsmål kan konsernklubbleder Daniel Walter kontaktes.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

27.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Oslo

Handel og kontor region øst

Youngstorget 2B

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Tillitsvalgte i OBOS.

Tillitsverv i OBOS.

Hovedemne:

Partsamarbeid i OBOS-konsernet etter overgang til ny overenskomst.

Andre emner:

Organisering av konsernklubb og rekruttering av stedstillitsvalgte.

  • Øke kunnskapen om samarbeidsforaene.

  • Øke deltakernes forståelse for de tillitsvalgtes rolle som stedstillitsvalgte på den enkelte enhet. 

  • Øke deltakernes forståelse for den praktiske anvendelsen av hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse, samt generelt om tillitsvalgtes rolle.

  • Øke deltakernes forståelse for bestemmelsene i tariffavtalen.

Tillitsvalgtrollen brukes aktivt i læreprosessen, og kurset legges opp med innledninger og praktiske oppgaver.

I læringsprosessen benyttes deltakernes egen eksempler fra hverdagen som tillitsvalgt, med caser fra både lokale og sentrale problemstillinger.

Deltakerne deles inn i grupper som beholdes igjennom kurset. De aktiviseres gjennom oppgaver basert på kjente problemstillinger de selv har brakt med seg til kurset, debatter i grupper og plenum, samt stort fokus på mål for det videre tillitsvalgtarbeidet, handlingsplaner og konklusjoner. Det gis rom for refleksjoner under hele kurset.

Det er ingen eksamen.

Kurset er gratis. Opphold og reise til/fra kursstedet dekkes av Handel og Kontor.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Interessert i noen av disse?