AOF.no

Konsernklubbkurs for tillitsvalgte i Norsk Butikkdrift AS

Kurs-id: 505128

Oppstart

tirsdag 3. september 2024

Slutter

onsdag 4. september 2024

Tidsrom

Kl. 11.00–15.00

Påmeldingsfrist

mandag 24. juni 2024

Timeantall

Totalt: 13

Timer med foreleser: 13

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Akershus

Quality hotel Olavsgaard

Kontakt

Cathrine Vikan

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Konsernklubbkurs for tillitsvalgte og verneombud i Norsk Butikkdrift AS.

Har du spørsmål angående kurset ta kontakt med Kristin Olavesen, regionsekretær region øst, på mobil 918 10 137 eller på e-post kol@hk.no.

Tillitsvalgte og verneombud i Norsk Butikkdrift AS.

Medlemmer med generell interesse for deltakelse i utviklingen av HK-klubbene.

  • Samarbeid mellom konsernklubben og lokale tillitsvalgte.

  • Lønnsforhandlinger på konsernnivå og lokalt i butikken.

  • Tillitsvalgte og verneombudenes involvering i sykefraværsarbeidet.

  • AFP

  • Aktuelle problemstillinger de tillitsvalgte møter i arbeidshverdagen. 

  • Bedre samarbeidet mellom konsernklubben og tillitsvalgt lokalt.

  • Lønnsforhandlinger - øke kunnskapen for å bidra til at det gjennomføres lønnsforhandlinger både lokalt og på konsernnivå.

  • Øke bevissthet om verneombud og tillitsvalgtes rolle i sykefraværsarbeidet lokalt.

  • APF etter tariffoppgjøret 2024.

Tillitsvalgtrollen brukes aktivt i læreprosessen, og kurset legges opp med innledninger og praktiske oppgaver.

I læringsprosessen benyttes deltakernes egen eksempler fra hverdagen som tillitsvalgt, med caser fra både lokale og sentrale problemstillinger.

Deltakerne deles inn i grupper som beholdes igjennom kurset. De aktiviseres gjennom oppgaver basert på kjente problemstillinger de selv har brakt med seg til kurset, debatter i grupper og plenum, samt stort fokus på mål for det videre tillitsvalgtarbeidet, handlingsplaner og konklusjoner. Det gis rom for refleksjoner under hele kurset.

Ingen eksamen.

Kurset er gratis. Opphold og reise til/fra kursstedet dekkes av Handel og Kontor.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i form av skattefritt stipend eller beskattet reell tapt arbeidsfortjeneste.

Akershus

Quality hotel Olavsgaard

Kontakt

Cathrine Vikan

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.